Mindeord over Finn Odegaard


Finn Odegaard døde natten til d. 25. april, 81 år gammel.

Finn blev født i Rønde 7. oktober 1942, som søn af skræddermester og ekviperingshandler Ernst Haakon Odgaard Rasmussen og Dorthe Marie Sørensen. Finn bragte mange fine værdier med sig fra sit barndomshjem. Med et tilpasset Benny Andersen citat: Han mødte ikke livet med underfrankerede hjerter. Han holdt sindets porer åbne.

Karen og Finn Odegaard kom til Billund i 1969. Vi mødtes privat og blev gode venner. Vi fulgte med i hinandens gøre og laden, i børnenes opvækst, og over kaffebordet løste vi tilværelsens store og små problemer. Finns store og brede engagement, blev tydeligt for os. Allerede dengang så vi, at Finn var et stort familiemenneske. Familien, børnene, Hanne og Klaus, og ikke mindst børnebørnene, har betydet utrolig meget for Finn.

Finn blev lærer på Enggårdsskolen og senere på Søndre Skole og blev senere også amtsskolebibliotekskonsulent. Alle steder var han en afholdt, god og meget værdsat kollega. Finn havde
en stor interesse for bøger; – en interesse og kærlighed som også fulgte med ind i pensionisttilværelsen, hvor han – nu som frivillig – fortsatte med at hjælpe til, så eleverne og andre kan opleve glæden ved at have en fysisk bog i hænderne.

Finn havde en vældig stor omgangskreds, bestående af kollegaer, og venner fra diverse foreninger (og det var mange), og fra hans virke i Den Danske Frimurerorden m.v. Finn blev i 1976 valgt ind i repræsentantskabet og året efter i bestyrelsen for Den jyske Sparekasse. Her var han med i 34 år, heraf formand i 23 år. På den måde var han med til at præge og lede sparekassens
positive udvikling – både lokalt og regionalt.

Finn var meget engageret, både i hvad der foregik lokalt, og nationalt. Og helst ville han påvirke det. Det var ikke kun nutiden der havde Finns interesse. Han var engageret i slægtsforskning og meget historisk interesseret. Han elskede Rom, og kunne Romerrigets historie forfra og bagfra, og elskede at citere på latin. Denne interesse, kombineret med, at han som lærerpraktikant opholdt sig flere måneder i Sydslesvig, gjorde at Finn fik en stor interesse for grænselandet. Han deltog således i mange år i De danske årsmøder i Sydslesvig, og abonnerede på Flensborg Avis. Typisk trofasthed fra Finn.

Også kunst og kultur havde en stor plads i Finns hjerte. Det bankede ikke kun for Skulpturpark Billund og Billund Kunstforening, men for besøg på museer, i teatre og koncerter blandt andet i Vejle Musikteater med nære venner. Jobbene som kasserer og bestyrelsesmedlem for lærerkredsen, Brugsforeningen, Skulpturpark Billund, Billund Varmeværk, Besættelsessamling Grindsted m.fl. var med til at give Finn en bred forståelse for, hvad der rørte sig – og en mulighed for at påvirke det.

Han var aktivt medlem af Socialdemokratiet. Også der blandede han sig i debatterne. Mest fyldte nok hans engagement i Den Danske Frimurerorden. Her steg han i graderne og var også Ordførende Mester for Sankt Johannes Logen Harald til Runestenen i Vejle samt deputeret Mester i Korset og Løverne i Haderslev. I logerne var Finn en meget anvendt og afholdt instruktør. Finn har haft uendelig stor glæde af logearbejdet. Og ordenen af ham.

Finn var på ingen måde selvpromoverende, men var altid parat til at hjælpe og rådgive. Finn var et meget privat menneske – derfor talte han heller ikke om den kræftsygdom, som til sidst tog
livet af ham. Finn var loyal, dannet, nærværende, empatisk, trofast og indbegrebet af ordentlighed. Der var ’orden i penalhuset’. Dertil kom, at han lige til det sidste var videbegærlig (det seneste arrangement han deltog i – 10 dage før sin død – var et foredrag om kunstig intelligens).

Finn var ikke nogen it-nørd, men ville alligevel gerne følge med i de teknologiske fremskridt. Dog satte han grænsen ved kalenderen; – den forblev analog.

Vi – og rigtig mange med os – har mistet en god ven, og allerede nu savner vi Finn. Vi mindes de mange gode timer med ham, med stor glæde og taknemmelighed. Den, der lever, vil se og opleve – og det gjorde Finn.

Finn Odegaard bisættes fra Grene kirke onsdag d. 1. maj kl. 13.00. Finn så hellere end eventuelle blomster ved hans bisættelse, et bidrag til Frimurerlogen “Harald til Runestenen’s” juleuddeling 
(MobilePay 4575GF).

Æret være Finn Odegaards minde
Bodil og Jørgen Bruhn