Mobile sprinklere skal forhindre dødsbrande

For at undgå en gentagelse af sidste sensommers brand på Sydtoftens Plejecenter i Grindsted, har Social- og Sundhedsforvaltningen ved Billund kommune luret lidt på at lave specielle tiltag hos ”risiko-borgere” som de kaldes. Altså eksempelvis borgere, der ofte ryger i sengen og som risikerer at falde i søvn under rygningen.

En af mulighederne er installering af flytbare sprinklere på plejecentre og andre institutioner. Mobilsprinklere er udviklet til brug i særligt udsatte bo-miljøer, hvor der er øget behov for brandbeskyttelse. Systemet vil således være velegnet til eksempelvis ældre, til personer med demens, til blinde og svagtseende samt personer med nedsat funktionsevne. De mobile sprinkleranlæg kan således redde livet for den person, det installeres hos, ved at det virker der, hvor branden typisk vil opstå.

En opgørelse af behovet på henholdsvis Ældreområdet og Handicapområdet viser, at der er behov for 16-18 mobile sprinklere i Billund kommune.

Tilbage står spørgsmålet om økonomi, og her er vurderingen fra Forvaltningen, at sådan nogle mobile sprinklere vil koste 737.000 kroner plus moms. De penge håber politikerne i Social- og Sundhedsudvalget at kunne få finansieret som en del af masterplanen for anlæg indenfor Social- og Sundhedsforvaltningen og søgt frigivet fra anlægsbudgettet for 2015.