Nu skal børnene til tandpleje ovenpå banken

Foto: Vestjysk Bank


Det bliver i lokalerne på 1. salen over Vestjysk Bank i Grindsted, at der skal indrettes en central tandlægeklinik.

Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt et lejemål indgået mellem kommunen og Vestjysk Bank – noget der er blevet muligt at gøre efter Grindsted er kommet med i projektet Fri Bymidter:

– Den centrale placering i Grindsted understøtter vores arbejde med at sikre Grindsted som fri bymidte. Udover at sikre bedre kvalitet i tandplejen for kommunens børn og bedre faglige miljøer for kommunens tandlæger, skal den nye klinik i Grindsted understøtte udviklingen i besøgende i bymidten med deraf afsmittende aktiviteter, siger borgmester Stephanie Storbank.

Den anden klinik placeres i de eksisterende lokaler på BillundSkolen og dermed skal forældre og børn i de mindre byer fremover tage turen til Billund eller Grindsted for at få tjekket tænderne. Og derfor skal tandplejen i Billund kommune samles mest muligt:

– Billund Kommune ligger desværre lavt, når det kommer til tandsundhed blandt børn og unge. Det skal ændres hurtigt som muligt. Tænderne skal nemlig holde hele livet. Set ud fra et sundhedsfagligt og ressourcemæssigt synspunkt, er det eneste rigtige at samle tandplejen, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Bjarne Larsen.

Undersøgelser peger på, at børnenes tænder er i dårligere stand, når forældrene ikke deltager i tandlægebesøgene. Derfor lægges der med den nye tandplejestruktur op til, at forældrene i højere grad kommer med helt ind i klinikken, og udvalgsformand Bjarne Larsen håber, at forældrene vil gøre dette.

En renovering af de små klinikker vil ikke i tilstrækkelig grad understøtte, at forældrene deltager i tandlægebesøget, ligesom det heller ikke vil løse de andre væsentlige problemer med tidsoptimering og arbejdsglæde ved kollegialt fællesskab.

På undersøgelsesklinikkerne sidder der nemlig en enkelt eller få medarbejdere, og derfor kan det ikke undgås, at en tandlæge må lave arbejde, som ellers kunne klares af en klinikassistent. Dette arbejde går der meget tid med, som ellers kunne bruges på forebyggelse af huller i børnenes tænder, inden de opstår.

– Vi skal sørge for, at vores tandlægers tid bliver brugt på det rigtige. Når vi samler vores små tandklinikker på de to større klinikker, skaber vi et arbejdsmiljø, hvor tandlægerne kan udvikle sig med mere relevante opgaver samtidig med, at de får et større kollegialt fællesskab med mulighed for faglig sparring, forklarer Margit Lassen, overtandlæge og leder af tandplejen i Billund Kommune.