Nu skal vi have en affaldsbeholder mere

Disse tre affaldsbeholdere har borgerne i Billund stående ligenu på matriklen. Om et par år kommer endnu en til.


Borgerne i Billund kommune skal om et par år have endnu en affaldsbeholder stående. I forvejen har vi to beholdere til restaffald og madaffald og så en todelt beholder til henholdsvis pap/papir/blødt plast og til metal/glas/hårdt plast.

Men nu udvides affaldsindsamlingen i Billund kommune, så vi også skal have en beholder til drikkekartoner og tekstiler og en rød kasse til farligt affald.

Tekstiler skal anbringes i en særskilt pose, som placeres på låget af en af genbrugsbeholderne, når det skal indsamles – præcist som borgerne i dag kender fra husholdningsbatterier.

– Vi håber, at borgerne vil opleve det som lettere at komme af med affaldet, når man ikke længere behøver at køre til genbrugspladsen for at aflevere farligt affald og tøj, siger Per Nyhus, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Planen er, at den nye ordning træder i kraft 1. januar 2023. Indsamlingen af tekstiler gælder dog allerede fra 1. januar 2022. Ved etageboliger bliver der etableret fælles affaldsløsninger.

Det hele udspringer af den aftale som et flertal i Folketinget indgik sidste sommer, hvor der er krav om det der hedder “husstandsnær indsamling af 10 affaldstyper”. Men i Billund kommune er vi allerede så langt fremme at vi har styr på syv af de ti affaldstyper. Dermed mangler vi kun farligt affald, drikkekartoner og tekstil – og det er altså dét der kommer beholdere til nu.