Ny aftale mellem landbruget og Billund kommune skal hjælpe klimaplanen i mål

Følgende deltog, da aftalen i dag blev underskrevet: Formand og næstformand fra Jysk Landbrug H.C. Gæmelke og Anders Stensgaard samt Stephanie Storbank, Simon Nicolajsen Jørgensen, Sofie Schmahl, Mads Søbye Helbo, Mogens Jørgensen og Bjarne Larsen fra kommunalbestyrelsen samt Thomas Foged og Martin Sejersgaard-Jacobsen fra Billund Kommune. Matthe Water var vært. Foto: Billund kommune


Landbruget står for mere end halvdelen af de samlede klimagasudledninger i Billund kommune, så hvis kommunen skal komme i mål med sin klimaplan, så kræver det at netop landbruget er med ombord.

Derfor har Billund Kommune og Jysk Landbrug nu indgået en strategisk partnerskabsaftale, der blandt andet forpligter parterne på at sikre realiseringen og implementeringen af relevante handlinger fra Billund Kommunes klimaplan, så udledningen af klimagasser bliver reduceret, og klimatilpasningen bliver fremmet.

– Vi når ikke i mål med vores ambitiøse målsætninger fra klimaplanen alene, og når landbruget står for over halvdelen af kommunens klimagasudledninger giver det rigtig god mening, at vi starter der. Vi er i kommunalbestyrelsen særligt optaget af at sikre effektive partnerskaber, der fokuserer på omstillingen af bl.a. landbruget, så vi når målet om en netto-nuludledning af klimagasser i 2050. Med dagens aftale tager vi således et fælles og vigtigt ansvar for at understøtte reduktioner i landbrugets udledning af klimagas, siger Billund kommunes borgmester, Stephanie Storbank.

Partnerskabet er en mulighed for at indgå i et samarbejde om at reducere udledningerne i landbrugssektoren, sikre en bæredygtig arealanvendelse og sikre synergi til klimatilpasning.

– Landbruget har en bunden opgave i at udtage lavbundsjorde og den opgave står Billund Kommune klar til at hjælpe landbruget med. Igennem vores allerede tætte samarbejde med Billund Kommune har vi nu indgået et partnerskab, og igennem partnerskabet og sammen med lodsejerne skal vi identificere projekter, der skal bidrage til en grøn omstilling af landbruget i Billund Kommune. Vi forventer os meget af partnerskabet, og glæder os over de muligheder det medfører for både lodsejerne og landdistrikterne, siger Hans Christian Gæmelke, formand for Jysk Landbrug.

Fakta

I første periode sætter partnerskabet følgende fælles målsætninger:

  • Mål 1: Vi vil i fællesskab afsøge mulighederne for og skabe et multifunktionelt jordfordelingsprojekt.
  • Mål 2: Vi vil tage organiske jorde ud af drift.
  • Formålet med partnerskabet er bl.a. at udvikle, kvalificere og implementere relevante handlinger fra Billund Kommunes klimaplan.
  • Klimaplanen indeholder 13 tiltag inden for land- og skovbrug under overskrifterne “Vi reducerer udledningerne fra landbruget”, Vi rejser skov og får mere natur” og “Vi tager organiske jorde ud af drift”.