Nyt borgermøde vil informere om nyeste sundhedsundersøgelse

Endnu engang inviterer Region Syddanmark til borgermøde omkring sundhedsundersøgelserne i Grindsted.

Der er i gangsat tre sundhedsundersøgelser i Grindsted, der tilsammen skal afdække, om der er en forøget sygdomsrisiko ved at bo eller have boet i Grindsted. Nu er to af undersøgelserne færdige, og derfor inviterer Region Syddanmark til borgermøde i Grindsted, hvor forskerne vil præsentere resultaterne.

Borgermødet finder sted mandag 5. februar 2024 kl. 19.00-21.00 på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole og alle med interesse for sundhedsundersøgelserne er velkomne. Der skal dog meldes til på tilmelding@billund.dk senest torsdag 1. februar 2024 klokken 10.00.

På mødet vil forskningsleder Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU), fortælle om resultaterne fra undersøgelsen af sygdomsforekomst i Grindsted, set i forhold til sammenlignelige byer og om der er sygdomsforekomst i Grindsted, der skiller sig ud.

Forskningsleder og klinisk lektor Lars Rauff Skadhauge og klinisk lektor, seniorforsker Jesper Bælum, der begge er fra Forskningsenhed for Arbejds- og Miljømedicin på SDU, vil fortælle om resultaterne fra undersøgelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne i Grindsted og omegn (Borgerundersøgelsen i Grindsted).

I undersøgelsen har borgere fået tilbud om lægekonsultation og spørgeskemaundersøgelse, hvis de har symptomer eller sygdomme, som de mistænker kan stamme fra forureningen i Grindsted. Det tog 203 borgere i mod, og deres sundhedstilstand er blevet sammenlignet med en kontrolgruppe af samme størrelse.

På borgermødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Forskningsresultaterne fra de to undersøgelser vil også være at finde i to rapporter, som kan downloades i deres fulde længde på regionens hjemmeside og på grindstedforurening.dk 5. februar 2024 kl. 19.00.

Data fra de to første undersøgelser skal bruges i den tredje igangsatte sundhedsundersøgelse, der vurderer den nuværende humane risiko af forureningen i Grindsted. Resultatet fra den tredje sundhedsundersøgelse ventes at være klar i løbet af sommeren 2024.