Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti

Kreds: Aabenraa

Hvad er dine mærkesager?:

Jeg arbejder for at stramme udlændingepolitikken, genindføre grænsekontrollen og bedre forhold på sygehusene og for de ældre og svage.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Billund er et vigtigt trafikknudepunkt for hele regionen. I Dansk Folkeparti har vi et stort fokus på netop udvikling af infrastruktur.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Der skal udflyttes statslige arbejdspladser til regionen. Som det er i dag, er det uretfærdigt, at mange at de statslige arbejdspladser ligger i Hovedstadsområdet.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Mit særlige fokus ligger på grænsekontrol, stram udlændingepolitik og prioritering af velfærd. Det er dette, jeg vil stå på mål for.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Forhåbentlig, at vi får strammet udlændingepolitikken og genindført grænsekontrollen. Derudover håber jeg, at der kan flyttes arbejdspladser fra Hovedstadsområdet ud til vores region.