Regionsråd vil have strammet op efter Carl Holst-sag

Tidligere regionsformand i Syddanmark, Carl Holst.


Det vælter frem med nye sager om bilagsrod i Region Syddanmark efter tidligere formand, Carl Holst. Men nu har Region Syddanmarks forretningsudvalg fået nok og indstiller til regionsrådet, at der strammes gevaldigt op.

Siden Carl Holst ved juni måneds folketingsvalg blev valgt ind og ovenikøbet blev udnævnt til forsvarsminister, er skeletterne væltet ud af skabet. Mest bemærkelsesværdigt er det at meget tyder på at Carl Holst brugte skattekroner på sin valgkamp, da han tilsyneladende lod en regionsansat udføre opgaver i forbindelse med valgkampen.

Sagen har været oppe i Region Syddanmarks forretningsudvalg, der har behandlet et udkast til en redegørelse til Statsforvaltningen netop omkring den nu tidligere regionsansattes bistand i forbindelse med Carl Holsts valgkamp til Folketinget.

– Regionsrådet ser med stor alvor på sagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere ansat i Region Syddanmark har ydet bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp. Regionsrådet har fået yderligere indicier herpå. Regionsrådet ser frem til afslutningen af Statsforvaltningens undersøgelser, lyder det i en udtalelse, som forretningsudvalget gerne vil have hæftet på sagen.

Hvis Statsforvaltningens undersøgelser bekræfter, at der har været ydet uretmæssig bistand til Carl Holst, vil regionsrådet drage de nødvendige konsekvenser og tage de fornødne skridt til at undgå en lignende.

– Det vil sige, at regionsrådet vil sørge for de nødvendige tiltag, der skal til for at undgå lignende fremtidige hændelser, herunder sørge for den nødvendige instruktion af regionens medarbejdere, lyder det i teksten.

Carl Holst valgte tidligere i dag at trække sig som forsvarsminister som følge af de mange sager omkring hans person.