Rekordfå blev i 2020 døbt i Billlund  

Foto: Jason Doly


I Billund har kirkerne i 2020, ligesom resten af Danmark, kørt på nedsat blus som følge af Corona. Dette betyder, at mange af livets store begivenheder såsom bryllupper, konfirmationer og barnedåb har måttet aflyses.

Det ses tydeligt på de nyeste tal fra Danmarks Statistik, hvor der i Grene provsti, som Billund Kommune hører under, alene er blevet døbt 252 personer sidste år. Det er 112 færre end året før. Og faktisk blev 2020 det år, hvor færrest blev døbt i Grene Provsti, når vi kigger tilbage på de seneste ti år, hvor Danmarks Statistik har ført regnskab over det.

– Sidste år havde vi meget få dåb sammenlignet med tidligere. Vi ved, at de fleste gerne vil holde en fest i forbindelse med dåben, og derfor er mange dåb blevet udskudt sidste år. Nu mærker vi en stigende efterspørgsel, og vi har en forventning om at vi hen over sommeren og efteråret vil se en stigning i antallet af dåb. Og vielser med, for den sags skyld. For her er der også mange, der har måttet udskyde deres oprindelige planer på grund af corona, siger sognepræst i Grene Sogn, Peter Fredensborg.

Alene i Grene Sogn var der i 2020 blot 30 dåb, mens der året før var 52 dåb i sognet.

Det er ikke blot i Billund, at man oplever at have det laveste dåbstal i over 10 år. Denne tendens ses nemlig hos flertallet af Danmarks 106 øvrige provstier, der stort set alle melder om tilbagegang i antallet af døbte i 2020.

FAKTA:

Grene Provsti dækker over alle kirker i Billund Kommune og syv kirker i Vejle kommune.