Skt Hans bål forbydes i Billund kommune


Der bliver ingen Skt. Hans bål i Billund kommune i år. Det står klart efter TrekantBrand har udsendt en pressemeddelelse hvori der indføres afbrændingsforbud.

Forbuddet gælder fra midnat natten mellem torsdag og fredag og indtil lørdag morgen. Dermed er forbuddet designet til at ramme netop Skt. Hans bålene.

Udover Billund kommune gælder forbuddet også Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejen kommuner.

– Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold. Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt at tænde bål udendørs. 
Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt, lyder det i meddelelsen fra TrekantBrand.

Dog vil det fortsat være tilladt at grille, men TrekantBrand opfordrer til at hvis man er i tvivl om en aktivitet er tilladt, så skal man lade være.