Sønderjyder skal løfte kvaliteten af læringsmiljøer i Billund kommune


Som en del af sidste års budget vedtog byrådet i Billund Kommune at afsætte 25 mio kroner til et kvalitetsløft af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Det skete som en del af visionen om at Billund er Børnenes Hovedstad og Billund Kommune er familiens bedste valg.

Nu har kommunen så peget på Zeni arkitekterne fra Aabenraa med Labland arkitekter som landskabsarkitekter, der skal være totalrådgiver for et markant kvalitetsløft af læringsmiljøerne i Billund Kommunes dagtilbud og skoler.

– Vi har valgt Zeni-arkitekterne til denne meget vigtige opgave, fordi de blandt andet er kommet med et overbevisende oplæg på, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem vores bygningers design, rummeligheder, pædagogik og interiør foruden sammenhæng og helhed i læringsmiljøet, siger Lisbeth Østergaard, der er læringschef i Billund Kommune.

Zeni Arkitekternes første opgave bliver at lave et byggeprogram. Det sker i tæt samarbejde med de enkelte skoler og dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere sidder med i projektgrupper. De første byggearbejder sendes efter planen i licitation lige efter nytår, og derpå går arbejdet i gang. Der er forskel på omfanget af projekterne, som vil starte og slutte løbende.

– Et markant kvalitetsløft af læringsmiljøerne er endnu et signal om, hvor meget vi i Billund Kommune satser på børne- og skoleområdet, siger læringschef Lisbeth Østergaard.

Der kommer selvstændige projekter i:

  • Omme Børnehave
  • Børnenes Univers Grindsted Vest
  • Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig
  • Stenderup Skole og Børnehave
  • BillundSkolen
  • Vorbasse Skole og Børnehuset Andedammen
  • Vestre Skole, GrindstedLige nu er både Sdr. Omme Skole og Børnenes Univers Billund begge i gang med byggeprojekter, hvor midlerne til kvalitetsløft er tilført.