Soroptimister mindes Kirstine Schultz

Privatfoto


Fra Soroptimisterne i Grindsted-Billund har vi modtaget:

Om lidt bliver her stille……

Torsdag den 28. januar 2016 døde Kirstine Schultz efter længere tids sygdom.

Kirstines egenskaber som igangsætter, gjorde det naturligt, at hun var en af initiativtagerne, da der for ca. 20 år siden blev oprettet en lokal afdeling af Soroptimist International i Grindsted-Billund.

I årenes løb har Kirstine ydet en uvurderlig indsats for klubben. Altid gik hun foran med sit livlige væsen og sprudlende humør, når der skulle tilrettelægges og gennemføres arrangementer.

Det kunne være store arrangementer, som f. eks. afholdelse af landsmøde eller konference for de nordiske lande, hvor Kirstine i betydelig grad bidrog i planlægningen. Eller i vores daglige arbejde med at yde en indsats for at forbedre liv og vilkår for kvinder og piger lokalt, nationalt og internationalt.

På landsplan har Kirstine i mange år været en af drivkræfterne i Soroptimisternes Lyngsbolejr, hvor netværket styrkes, og gode venskaber opstår med medlemmer fra andre klubber.

Når man arbejdede sammen med Kirstine, var man aldrig i tvivl om, hvor man havde hende. Hun var rap i replikken, slagfærdig, uhøjtidelig og en kvinde, som havde sine meningers mod. Det har vi alle sat stor pris på.

Kirstine var en kvinde med mange talenter, blandt andet var der en habil skuespiller gemt i hende. Sent skal vi glemme hendes optrædener som Norma Vaskekone, som har givet anledning til mange gode grin.

I forbindelse med en klubaften hvor alle skulle bidrage med en ret til et fælles bord, fik Kirstine meget ros for sit Foccacia brød. Vi morede os alle, og Kirstine ikke mindst, da hun måtte afsløre, at brødet var en bageblanding fra Netto!

”A global voice for women” er mottoet for Soroptimist International, og I Kirstine havde klubben et medlem, som fuldt ud levede op til soroptimismens idealer om dygtighed, hjælpsomhed og venskab.

I Kirstine har vi mistet en dygtig, hjælpsom og klog ven, som efterlader en tom plads i vores midte.

Familien har mistet et samlingspunkt, en elsket hustru, mor, svigermor og mormor. Vores tanker går til dem alle.

Æret være Kirstines minde.
På vegne af Soroptimist International Grindsted-Billund,
Hanne Enggaard og Kirsten Clausen