Stor opbakning til søsætningen af “LABRI” i krigshavnen

Parken her ved Vorbasse Krigshavn ønskes shinet op. Det har LAG Vejen-Billund sagt ja til at støtte.


Påskelørdag bød på Søsætning af “LABRI” i krigshavnen med korvetbærerlaug og kanonaffyring

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og mange publikummer fulgte begivenhederne denne påskelørdag.

Korvetten var klar, og det var korvertbærerlauget med viceadmiralen Jens Mortensen i spidsen også.

Fredericia Kanonlaug følgede “Labri” på vejen til Krigshavnen, hvor den skal ligge i sommer og skærme byen for fjender og passe på Krigshavnens ænder. “Labri” kunne dog ikke sikre en ungersvend mod at blive taget til polterabend.
Claus Larsen holdt på korvetbærerlaugets vegne en tale for “Labri” og der blev sunget sømandssange samt “Der er et yndigt land”

Ved søsætningen blev der affyret tre kanoner af Fredericia Kanonlaug. Og dagen bød også på indvielse af en træskulptur udskåret af Axel Okholm.

Vorbasse Grundejerforening var vært ved slik og juice til børnene og en dram til de voksne.

Foto/kilde: Vorbasse.dk