Venstre vil sikre bedre forbindelse til alle!

Venstre foreslår at der etableres en national bredbåndsfond, som skal løse problemet for de danske husstande og virksomheder i landdistrikterne, der ikke kan forvente at blive dækket gennem en markedsbaseret udrulning.

Modellen betyder, at den enkelte virksomhed og borger kan søge om tilskud gennem en bredbåndsfond til at sikre adgang til etablering af en bredbåndsforbindelse. De forskellige udbydere må konkurrere om, hvilken udbyder der kan levere den bedste hastighed til den bedste pris med støtte fra fonden.

Fonden kan finansieres på flere måder. Mest oplagt er det dog at anvende provenuet fra de kommende frekvensauktioner, hvor de næste finder steder i 2016 og 2019 og vedrører frekvenserne i 1800 og 700 Mhz-båndet. Indtil auktionerne afholdes, lægger staten beløbet ud.

Der vil være tale om et engangsbeløb, hvor der vurderes, at 300 mio. kr. vil kunne sikre dækning til de berørte borgere og virksomheder.

Vi har i Venstre gennem længere tid arbejdet med løsningsmuligheder for at sikre alle danskere en bedre net forbindelse. Især i mit arbejde i Udvalget for landdistrikter og øer er vi løbet ind i de problemer, som rigtig mange både virksomheder og borgere står med, når de ikke kan få net forbindelse. Derfor glæder det mig også rigtig meget, at vi nu kan præsentere et løsningsforslag udtaler folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) medlem af udvalget for landdistrikter og øer.

På mobilområdet oplever mange fortsat huller og udfald i dækningen. I bestemte dele af landet kan det være vanskeligt – hvis ikke helt umuligt – at opnå forbindelse. Det er ikke godt nok i 2015. Det vil Venstre gøre noget ved. Venstre foreslår derfor, at mobildækningen styrkes gennem en ”Noget for Noget”-model, hvor staten reducerer mobilselskabernes betaling af frekvensafgifter mod, at mobilselskaberne forpligtes til at opsætte mobilmaster, hvor eksempelvis kommunerne melder om mobilhuller.

Altså kort fortalt: Der er for mange borgere og virksomheder, der ikke kan få en ordentlig bredbåndsforbindelse. Venstre har konsekvent tilstræbt en markedsbaseret tilgang, men vi må konstatere, at markedet ikke sikre de sidste adresser. Derfor foreslå vi nu, at staten må påtage sig et ansvar gennem en bredsbåndsfond.

Venstre ved, at der er problemer med dækningen, særligt i landdistrikterne – det er derfor vi foreslår en “noget for noget” model. Telebranchen må sætte flere master op, der hvor de mangler – og til gengæld skal staten skrue ned for telebranchens betaling til statskassen. Vi regner med 25 mio. kr. årligt, og de er finansieret indenfor Venstres finanslovsudspil.

Mange af os har sikkert oplevet at pludseligt mister vi forbindelsen på telefonen, når vi kører i et landdistrikt. Flere steder er forbindelsen simpelthen så dårligt, at det kan være vanskeligt at ringe op med mindre man står på det højeste sted i området. Dette kan i nødsituationer skabe stor utryghed, hvis man ikke kan få fat i f.eks. ambulance eller brandbilen. Derfor glæder det mig også meget, at vi i Venstre nu kommer med en løsning, så også befolkningen i landdistrikterne kan få bedre mobilforbindelse siger folketingsmedlem og medlem af udvalget for Landdistrikter og Øer Anni Matthiesen (V).