Storbank rejser til klimatopmøde i Dubai

Sammen med nogle få andre borgmestre fra Danmark og andre lande er Billund kommunes borgmester Stephanie Storbank inviteret med, når verdens ledere i starten af december mødes til årets klimatopmøde, COP28 i Dubai. Her skal der blandt andet sættes fokus på det lokale lederskabs betydning for at finde løsninger på klimakrisen og gøre opmærksom på vigtigheden i at inddrage børn og unge i planlægningen af fremtiden.

For ifølge borgmesteren tilhører fremtiden børn og unge. Derfor er hun med egne ord optaget af at lytte til dem og stille en platform til rådighed, så børn og unge kan give deres kompetente svar på de problemer og udfordringer, der tumles med i den store verden.

På dagsordenen for det ”lokale klimatopmøde” er Danmark foregangsland som det hidtil eneste land i verden, hvor samtlige kommuner har taget ansvar for at lave lokale klimaplaner. Det lokale ejerskab er unikt sammenlignet med de øvrige lande, og borgmesterens budskab til COP28 vil blandt andet være, at vi ikke når i mål med lokale løsninger alene. Der er brug for fælles løsninger på tværs af landegrænserne, og det gælder særligt inden for international transport, hvor borgmesteren blandt andet fremhæver luftfart.

– Billund er hjemkommune for Vestdanmarks største lufthavn, og vi er stolte af, at vi hver eneste dag forbinder rejsende til og fra Danmark. Samtidig er vi opmærksom på, at udledningen af klimagasser ikke skelner mellem landegrænser. Derfor er det også vigtigt, at vi tænker på tværs og finder internationale løsninger. Jeg ser frem til dialogen med mine kollegaer fordelt over hele verden, så vi sammen kan danne fælles front og finde internationale løsninger på de internationale problemstillinger, siger Stephanie Storbank.

Transportsektoren udleder klimagasser svarende til 16 procent af Billund Kommunes udledninger. Af dem er 99 procent knyttet til vejtransport og under én procent til flytrafik. Så selvom udledningerne fra flyvninger til og fra Danmark ikke belaster kommunen, er borgmesteren optaget af at tage ansvar for den påvirkning, som det har på resten af verden, at kommunen huser en international lufthavn.

– Vi skal tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn. Det skal vi, fordi vores børn skal opleve en kommune og en verden, hvor vi ikke overudnytter ressourcerne. Med Klimaplanen har vi aftalt en målsætning om at være klimaneutrale i 2050. Og vi når ikke i mål alene – det gør vi kun gennem et målrettet samarbejde med andre aktører. Det er også baggrunden for, at vi sammen med blandt andre Billund Lufthavn deltager som aktiv part i Triangle Energy Alliance, hvor vi for eksempel undersøger potentialet for at bidrage til omstillingen af flytransporten, udtaler Stephanie Storbank.