Udvalgsmedlem fik flettet budgetønske ind i afgørelse

Byrådsmedlem for Venstre, Lars Hansen. Foto: billund.dk


To utidssvarende gymnastiksale med dertilhørende badefaciliteter er hvad eleverne tilbydes på Billund kommunes næststørste skole, Vestre Skole i Grindsted.

Derfor har flere af skolens årgange været henvist til at bruge Magion eller Lynghallen, som begge ligger et godt stykke vej fra skolen. Derfor skulle politikerne i Børne- og Kulturudvalget på seneste møde tage stilling til, hvordan eleverne skal komme fra A til B når de skal have idræt. Flere forslag var stillet op fra forvaltningens side – blandt andet at de ældre årgange skulle fragtes med bus til og fra gymnastiktimerne.

Men Venstres Lars Hansen valgte på mødet at stille et ændringsforslag; en alternativ løsningsmodel der får ordet “midlertidig” flettet ind i beslutningen. Lars Hansen har ikke lagt skjul på at han gerne ser en ny hal opført ved Vestre Skole og netop dét ønske fik han flettet ind i udvalgets afgørelse:

– Det er en midlertidig løsning, indtil tidssvarende idrætsfaciliteter bygges på Vestre Skole, står der nu at læse i referatet fra mødet i Børne- og Kulturudvalget.

Det fik udvalgsformand, Klara Lyskjær-Noer (V) og Kristian Nørgaard Nielsen (V) til at få ført til protokols at: ”Stillingtagen til evt. byggeri af idrætsfaciliteter ved Vestre Skole, sker i forbindelse med forhandlingerne vedrørende Budget 2016 – 2019”.