Udviklingsplan skal styrke Billund Kommunes indsats på demensområdet

Foto: Billund kommune


Billund Kommune vil gøre livet for demente endnu bedre. Derfor arbejdes der nu på en udviklingsplan for plejehjemmet Værestedet, som er målrettet borgere med demens. Den stiller blandt andet skarpt på de fysiske rammer og en høj faglighed på Værestedet.

– I Billund Kommune stræber vi efter, at borgere med demens bor i hjemlige og trygge rammer tilpasset deres sygdom. Generelt er det vigtigt for os, at borgerne på vores plejehjem oplever, at de får den hjælp og støtte i hverdagen, som de har brug for, og vi undersøger hele tiden, om vi kan gøre det bedre. Derfor har vi valgt at sætte gang i en udviklingsplan, der skal styrke vores indsats på Værestedet, som jo er vores flagskib på demensområdet, siger Else Zippor, der er direktør for Voksenområdet i Billund Kommune.

Med udviklingsplanen sætter Billund Kommune fokus på at understøtte medarbejdernes faglighed. Det skal ske gennem bedre muligheder for tæt sparring med både en demenskonsulent og en sygeplejerske, som er tilstede i hverdagen på plejehjemmet. Det giver bedre mulighed for konkret sparring og vejledning i forhold til, hvordan den enkelte borger bedst mødes, så borgernes trivsel og tryghed øges.

Derudover planlægger kommunen at hente inspiration fra andre kommuner i forhold til, hvordan Værestedet kan blive indrettet mere demensvenligt. Det handler om at skabe hjemlighed, overskuelighed – og muligheder for at orientere sig, så hverdagen bliver så tryg som mulig for borgerne med demens. Det kan f.eks. være ved at skabe mindre rum i større rum, skabe sanseoplevelser eller bruge beroligende farver på væggene. Alt sammen i respekt for at mængden af stimuli ikke må blive for overvældende.