Billund rammer middel i trafiksikkerhed


Det blev til en middelplacering til Billund Kommune i den seneste skoletrafiktest foretaget af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. I kortet over trafiksikre kommuner har Billund fået en gul markering – altså er der plads til forbedring i kommunen.

Hvert år kommer flere end 2.000 danske børn i alderen 7-14 år på skadestuen, efter at de er kommet til skade som fodgænger eller cyklist. Derfor arbejder mange kommuner, skoler og forældre sammen om at ruste børnene bedre, så de tidligt bliver bevidste om faremomenter i trafikken og lærer at passe på sig selv og deres venner. Eksempelvis gennem undervisning i trafiksikkerhed.

– Vi har et tæt samarbejde med de tekniske forvaltninger i kommunerne, og fra dem ved vi, at skoler og forældre forventer, at det alene er tekniske løsninger på vejene, der skal forbedre trafiksikkerheden for deres børn. Men det er umuligt at bygge sig ud af det hele. I 99 procent af alle ulykker handler det om trafikanternes adfærd. Derfor er trafikundervisning i skolerne så afgørende. Børn og unge skal have grundlagt de gode vaner tidligt – og det skal selvfølgelig ske i et tæt samarbejde med forældrene, siger Ursula Friis, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Kommunens arbejde med at gøre børn og unge til sikre trafikanter kræver, at trafiksikkerhed kommer ind i klasselokalerne.

– Det er afgørende, at alle årgange får trafiksikkerhed på skoleskemaet, hvis det skal batte. Og det er positivt at hele 53 % af en årgang gennemfører cyklistprøven. Der er dog stadig et stort potentiale i at få trafik på skemaet i de ældste klasser, hvor vi ved at de er mere udsatte. I TrygFonden samarbejder vi med Rådet for Sikker Trafik om at tilbyde gratis undervisningsmaterialer til alle klassetrin, så vi håber, at testen kan få endnu flere skoler til at undervise i trafik – også i de ældste klasser, understreger Dorte McGugan Pedersen, Udviklingschef i TrygFonden.

Midterplaceringen til Billund kommune indikerer, at der bliver gjort meget for at skabe sikker skoletrafik, men at der kan gøres mere for at understøtte skolernes arbejde med at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken.

Billund må se de omkringliggende kommuner løbe med den bedre placering i årets trafiksikkerhedstest. Illustration: Rådet for Sikker Trafik & TrygFonden