Læserbrev: Vi skal tale politik – ikke enkeltsager

Efter sommerferien går byrådet ind til budgetforhandlingerne. For de Radikale byrødder vil det mest skuffende resultat af forhandlingerne være et budget, der ikke giver borgere og medarbejdere i Billund Kommune et tydeligt billede af retningen og visionen for Billund Kommune. Så længe konstitueringsaftalen blot indeholder fordelingen af de politiske poster og et organisatorisk tiltag, er […]

Læserbrev: Et værktøj ud af mange

Halkapaciteten er nu for alvor kommet på dagsordenen efter offentliggørelse af den analyse, der blev bestilt ved sidste budgetforlig. Det med god grund. Det er nemlig utroligt vigtigt for mange frivillige og brugere, at foreningerne har ordentlige forhold. Det er også vigtigt for mig, da jeg gennem mit frivillige arbejde ved, hvad gode forhold betyder. […]

Læserbrev: Vi tager ansvaret for den kommunale ungeindsats

Jeg må på vegne af hele Unge og Kulturudvalget sige, at vi er uforstående overfor Ole Marcussens udtalelse om manglende politisk involvering og interesse i etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og herunder den kommunale ungeindsats. Unge- og Kulturudvalget har stor politisk bevågenhed på begge områder og arbejder helhjertet på at sikre en FGU- skole i Billund kommune, […]

Læserbrev: Lejerne skal ikke betale hele regningen for Ghetto-pakke

Det er efter min mening helt forståeligt, at det giver utilfredshed hos lejerne og beboerforeningen i Tingparken, at kassen er lukket i, og projektet for renovering af lejlighederne kan være udskudt på ubestemt tid. Årsagen er, at VLAK-regeringen skal have finansieret sin Ghetto-pakke. Det giver god mening at få renoveret nogle af de udsatte boligområder […]