Læserbrev: Der er tilbageholdt oplysninger

Nu efter 3 år kommer sandheden endelig frem. Billund lufthavn kom med urigtige, forkerte og misvisende oplysninger. Om nogen, burde lufthavnen kende afstandene på deres egen bane. Billund Kommune viderebragte disse oplysninger til befolkningen, og 8 offentlige instanser, velvidende at oplysningerne var forkerte. Billund Kommune er gentagende gange, i de forløbne 3 år, gjort opmærksom […]

Læserbrev: Vi tilslutter os det spirende håb

Kære politikere Vi venter i spænding! Budgetforhandlingerne står for døren. Prioriteringer og strategier skal lægges. De høje ambitioner omkring Børnenes hovedstad skal indfries. Lad os så smede, mens jernet er varmt. Med udgangspunkt i Billund kommunes dagtilbudspolitik, står der bl.a. nævnt følgende: • Tryghed og omsorg er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. • […]

Læserbrev: Status fra regionen

Det første halve år i regionen er allerede fløjet afsted. Snart står den på valgperiodens første budget. Der har været travlt med konstituering, besøg på flere af regionens sygehuse, mange møder i Vejle samt flere møder i lokalområdet om samarbejde med regionen. Det første halve år har været både lærerigt og spændende – og hermed […]

Læserbrev: Et spirende håb

Lad os spole tiden tilbage til November 2017. Valgkampen rasede afsted. Børnenes hovedstad var et stort emne og ambitionerne høje. Et godt tiltag – hvem kan være uenig i det? Normeringer var også et emne og alle rundt i panelet nikkede til, at det måtte der også gøres noget ved. Men lige nu pynter vi […]

Læserbrev: Vi skal tale politik – ikke enkeltsager

Efter sommerferien går byrådet ind til budgetforhandlingerne. For de Radikale byrødder vil det mest skuffende resultat af forhandlingerne være et budget, der ikke giver borgere og medarbejdere i Billund Kommune et tydeligt billede af retningen og visionen for Billund Kommune. Så længe konstitueringsaftalen blot indeholder fordelingen af de politiske poster og et organisatorisk tiltag, er […]

Læserbrev: Et værktøj ud af mange

Halkapaciteten er nu for alvor kommet på dagsordenen efter offentliggørelse af den analyse, der blev bestilt ved sidste budgetforlig. Det med god grund. Det er nemlig utroligt vigtigt for mange frivillige og brugere, at foreningerne har ordentlige forhold. Det er også vigtigt for mig, da jeg gennem mit frivillige arbejde ved, hvad gode forhold betyder. […]

Læserbrev: Vi tager ansvaret for den kommunale ungeindsats

Jeg må på vegne af hele Unge og Kulturudvalget sige, at vi er uforstående overfor Ole Marcussens udtalelse om manglende politisk involvering og interesse i etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og herunder den kommunale ungeindsats. Unge- og Kulturudvalget har stor politisk bevågenhed på begge områder og arbejder helhjertet på at sikre en FGU- skole i Billund kommune, […]