Læserbrev: Billund ErhvervsFremmes fremtid … ?

Billund ErhvervsFremme er en politisk uafhængig paraplyorganisation for Handels- og Erhvervslivet i Billund Kommune – og platform for turismen i Billund og omegn. Som medlem af repræsentantskabet i Billund ErhvervsFremme i adskillige år, har jeg også haft følelsen af at have medindflydelse og dermed ejerskab til organisationen. Men den senere tids udvikling og “manglende” visioner […]

Læserbrev: Vil Byrådet virkelig lægge deres navn til den kommende indstilling?

Fredag d. 9-2-2018 kunne man se dagsorden for den kommende udvalgs møde d. 19-02-2018 i voksenudvalget. Til stor forundring kunne jeg læse følgende: Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:  -At klagen afvises. – At budgettet godkendes. Det drejer sig om Frihavnen i Vorbasse,  hvor der er  varslet huslejestigning på op […]

Læserbrev: Tid til handling og tid til beroligelse

-“Jordforureningssagen i Grindsted er ikke ny, den er meget gammel, men nu er udsivningsstedet identificeret, og man ved, hvor meget vinylklorid, der siver ud til vandløb. Det er nyt, at hele Grindsted Å er blevet kortlagt, og man kan nu med sikkerhed sige, at der sker en betydelig udsivning omkring Kærvej ved Lindevangsbroen”, Troels Ravn, MF.  -“Det betyder, at der også skal sættes fokus […]

Læserbrev: Februarnyt herfra

Kære alle, I uge 5 var der borgermøder i hhv. Billund og Jelling, omkring mulige jernbaneløsninger mellem Vejle og Billund. Ingen tvivl om at vi ønsker at fremstå som en erhvervsvenlig kommune, og vi kan sagtens se nogle gevinster ikke mindst for Billund Lufthavn. Disse fordele opvejer bare ikke vores bekymringer for dyr, miljø og […]