Læserbrev: Erhvervsuddannelserne skal styrkes

På det sidste er historien om lærlingeoprøret dukket op. Forholdene og materialet på erhvervsuddannelserne bliver beskrevet som ikke tidssvarende. Dette kombineret med mange års stærk fokus på de gymnasiale uddannelser krydret med nogle små ungdomsårgange gør, at erhvervsuddannelserne er og bliver udfordrede på antallet af elever i de kommende år. Det er en skidt udvikling […]

Læserbrev: Tilskud til flygtninge kunne måske være gavekort til butikker?

Borgmesteren har truffet en formandsbeslutning, at vi giver et tilskud til midlertidige værter på DKK 200 pr. døgn pr. ukrainske flygtninge, hvilket jeg sagtens kan tilslutte mig. Måske man kunne koble dette sammen med vores Handelsstandsforeninger, hvorfor ikke udstede det til “Billund-Grindsted gavekortet”, og samtidig indgå aftaler med købmænd i de mindre byer – så […]

Læserbrev: Hvad kan jeg gøre?

Ovenstående spørgsmål tror jeg har strejfet mange os i forbindelse med hændelserne i Ukraine. Det virker så uvirkeligt, og det er så meningsløst. Mange har handlet eksempelvis ved lokale indsamlinger. Onsdag og fredag var vi desuden mange, der tog handskerne på og gik ud i kulden for at markere vores støtte til Ukraine ved demonstrationerne […]

Læserbrev: Er Kirkbis opkøbstogt i Billund SØ mon nabovenligt?

Igennem de seneste uger er et stort flertal af jordejere i den sydøstlige del af Billund Kommune og et lille stykke ind i Vejle Kommune blevet kontaktet af Kirkbi, der ønsker at opkøbe (al?) jorden i området. Arealet dækker nogle hundrede hektar; syd/sydøst/øst for Wow-park, formentlig med Østerbyvej (øst-/vestgående) som sydlig afgrænsning og Vejlevej/Grindstedvej som […]

Læserbrev: Hærvejsmotorvejen kommer

I kølvandet på den såkaldte ”CO2-affære”, der endte med udskiftning på transportministerposten, spores der rygter om, at den store brede trafikaftale fra juni 2021 nu skal genforhandles. Det kan vi fuldkommen afvise. Det ville blive totalt kaotisk og skabe usikkerhed blandt borgere, virksomheder og kommuner i hele landet, hvis man kaster indholdet af en 15-årig […]

Læserbrev: Er det tid til stoleskift?

I mit læserbrev fra 17-1-2022 stiller jeg mig undrende overfor, hvordan det var muligt for styregruppen, at sløjfe en allerede planlagt undersøgelse af borgere, der havde boet i Grindsted i mere end 30 år. Det var nemlig ikke styregruppens opgave. Kommunaldirektør, Ole Bladt-Hansen tilkendegiver også i svaret på mit læserbrev i JV 17/1-20, at det […]