Læserbrev: Stor tilfredshed med den øget fokus og interesse på socialområdet

Danske Handicaporganisation og Handicapråd i Billund Kommune har med glæde og interesse læst læserbrevet som 4 Kommunalpolitikere har udsendt på BillundOnline. Vi syntes der er perspektiv i deres holdning til socialområdet herunder psykiatrien og imødeser med stor interesse deres fremadrettet arbejde for at skabe bedre forhold og vilkår på området. Vi er spændt på hvordan […]

Mindeord om en rigtig ildsjæl

I søndags mistede vi et kært medlem af Billund IF håndbold, Leif Hardy Frandsen. Leif brændte for sporten og frivilligheden, var dommer i mange år og altid var klar til at give hånd i klubben. Derudover var Leif i perioder altid at finde ved dommerbordet når seniorerne spillede kampe. Du vil blive savnet. Ære været […]

Læserbrev: Mere fokus og opmærksomhed på socialområdet, herunder psykiatrien

Det specialiserede socialområde, herunder især psykiatrien er udfordret og har været det i en del år efterhånden. Udfordringerne består i, at mange borgere ikke får den nødvendige hjælp og støtte, der er mangel på kvalificerede medarbejdere, og området er også økonomisk nødlidende. Stat, regioner og kommuner har travlt med at give hinanden skylden for, hvem […]

Læserbrev: Rengøring i ministeriet

2% årlig. Det skal være oplægget til de forskellige ministre i at rydde op i bekendtgørelser. Som det er pålagt kommuner at optimere driften årligt, så tænkes der tanker i Radikale kredse, at enhver minister skal finde 2% regelsæt, som skal spares væk hvert år. Mange politikere – herunder hidgange formand for folketinget – Ivar […]

Læserbrev: Klima på budgettet

Med budgetforliget indgået mellem Socialdemokratiet og Venstre kommer klimaindsatsen endeligt på budgettet i Billund Kommune. Det ser det i hvert fald ud til efter 1. behandlingen af budget 2023 i kommunalbestyrelsen. Der er således afsat 1,4 mio kr. til udarbejdelse af en DK2020 klimaplan i 2023 og 2024 og godt små 15 mio. kr. i […]

Læserbrev: En helt rigtig prioritering

I Billund Kommune har vi i Socialdemokratiet indgået budgetforlig med Venstre for årene 2023-2026. I den forbindelse har vi, med afsæt i udvalget for Unge, Uddannelse og Beskæftigelse, afsat 610.000 kr. til et samarbejde med Headspace, som rækker ud til de unge på andre måder end et kommunalt tilbud har mulighed for. Trivsel, mental sundhed og […]

Læserbrev: Nærpoliti og tryghed – Tillykke til borgerne i Grindsted

Solen skinnede i dobbelt forstand mandag i Grindsted.En ny nærpolitistation med 6 betjente og fleksibel åbningstid åbnede, og justitsminister Matthias Tesfaye (S) klippede snoren. Det her betyder meget for lokalområdet – for Grindsted og Billund Kommune. Det betyder et synligt politi, øget tryghed, øget forebyggende indsats og faldende kriminalitet, samt råd og vejledning fra politi […]

Læserbrev: Hvis penge er alt…

Den offentlige sektor står – naturligt – for skud i en valgkamp. Sektoren er stor og er garant for velfærdsstatens evner og rører ved vores alles skattekroner. Den er samtidig også stødt på grund. Det siger næsten alle.   Argumenterne fyger – den er dyr, ufleksibel. Lønnen er dårlig siger faggrupper. Stress er blevet et […]