Læserbrev: En god historie

Tillad mig at fortælle en i min verden god historie fra den lokale politiske andedam. Som det er de fleste bekendt, så har Regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget et såkaldt paradigmeskifte på udlændingeområdet, hvor der fremadrettet skal arbejdes mere med hjemsendelse og midlertidighed. Meget af paradigmeskiftet kan vi som kommune ikke gøre noget ved. Noget […]

Læserbrev: Sideudvidelse af Grenevej

Sagen omkring sideudvidelsen af Grenevej har efterhånden været oppe i udvalg og byråd mange gange. Nu omkring en borgerhenvendelse fra beboerne langs Grenevej. En henvendelse fra de beboere, som vil blive allermest berørt af Byrådets beslutning om sideudvidelsen. Beboere, som er enig i det overordnede projekt, men ikke i udførelsen. Som man vi har kunnet […]

Læserbrev: Mere tid til børnene

Dagens demonstration i Grindsted for bedre vilkår for vores børn i daginstitutioner var et tilløbsstykke. Mange forventningsfulde forældre og børn gik på gaden for at opfordre vi politikere til at sikre gode forhold for børnene i daginstitutionerne. Der skal være mere tid til det enkelte barn og det er jeg fuldstændig enig med forældrene i. […]

Læserbrev: Et kritisk blik

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, kan vi sagtens forstå den frustration og bekymring, der opstår i Vestbyen i Grindsted i forbindelse med debatten om et kommende biogas anlæg. Selvom vi bakker rigtig meget op om den grønne omstilling, så må hensynet til befolkningen veje tungest her. Beboere der, i værste tilfælde, vil opleve massive […]

Læserbrev: Kontrol og overvågning

Forleden læste jeg om Billund Kommunes overvågning og kontrol af en syg borger. Overordnet set forstår jeg godt, at Billund Kommune vil forebygge snyd med skatteborgernes penge. Det er selvsagt i alles interesse, at der ikke sker snyd med offentlige midler. Men for mig at se hopper kæden altså af, når kommunen begynder at stille […]

Læserbrev: Røgfri arbejdstid

At røgfri arbejdstid har givet anledning til mange overvejelser blandt byrådspolitikerne, vidner den lange debat forleden i byrådssalen om – og det er godt for demokratiet, at vi lytter til hinanden. Igennem mange år har det været forsøgt at forebygge rygning ved oplysningskampagner om rygningens skadelige virkninger og ved at tilbyde rygestopkurser. Alligevel er der […]

Læserbrev: Hellig røg?

Argumenterne røg bogstaveligt talt gennem luften til byrådets behandling om ”Røgfri arbejdstid” – argumenter mod det, der for nogle opleves som en restriktion, der begrænser den enkeltes personlige frihed. Debatten om røgfri arbejdstid er uhyre dilemmafyldt. Det kan begge radikale byrødder bekræfte efter at have vendt og drejet sagen inden byrådsmødet tirsdag den 5. februar. […]

Læserbrev: Er forbud vejen frem?

Røgfri arbejdstid eller ej. Det er en diskussion med mange nuancer og aspekter, ligesom det er en sag, der betyder meget for rigtigt mange mennesker. Jeg har i hele forløbet haft mange overvejelser, men i sidste ende stemte jeg i tirsdags i byrådet imod et forbud. Jeg er udmærket klar over, at rygning er en […]