Kommunens skoler shines op


Der bliver store poser penge til udvalgte skoler i Billund kommune i de kommende år. Det står klart efter budgetforliget i kommunen, der netop er indgået. 24 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag budgetaftalen. Dermed er det kun Ole Markussen fra Borgerlisten, der står udenfor forliget.

Efter en omfattende ud- og ombygning af BillundSkolen og Sdr. Omme skole er turen nu kommet til Søndre og Vestre Skole i Grindsted, samt Hejnsvig Skole. Konkret er der dog kun afsat penge til de to skoler i Grindsted, men politikerne ønsker med forliget at signalere til borgerne i Hejnsvig, at man også tænker på dem. Budgetaftalen indeholder nemlig en beslutning om at igangsætte en helhedsplan for Hejnsvig Skole.

I forvejen havde byrådet afsat midler til til- og ombygning af Søndre Skole i Grindsted, men nu kommer der yderligere 7 mio kroner til, så en slidt klassefløj kan rives ned for at give plads til en 800 m2 ny klassefløj.

Endelig er der 40 mio kroner på vej til en modernisering af Vestre Skole i Grindsted frem til 2020. Om det indebærer en længe ventet hal til skolen på Fælledvej, melder budgetaftalen intet om.