Læserbrev: Billund kommer til at mangle Borgerlistens tværpolitiske projekt


Jeg har nydt den politiske sparring med Heidi og Ole i det nu hedengangne Borgerlisten.

Og Ole Marcussen har ret. Det er vanskeligt at nå hele vejen rundt i den politiske dagsorden med kun to medlemmer uden et stort politisk og aktivt politisk bagland.

Ole har også ret når han i tidernes morgen identificerede behovet for en tværpolitisk liste. Der mangler et alternativ i lokalpolitikken til de store landspolitiske partigrupper. Det er er der flere grunde til.

Der vil fx. være sager, hvor gruppedisciplin og personlig taktik skygger over reelle flertal for ellers fornuftige idéer og visioner.

Som JVs nekrolog antyder, sidder der alt for mange og putter sig i byrådet frem for at fremføre deres synspunkter. Og det er en skam, for jeg har mange dygtige kolleger med stærke personlige holdninger og visioner for vores kommune.

Baseret på mine to år i byrådet skygger de større partier til tider også for reelle politiske diskussioner i byrådet. Jeg kan godt savne reelle snakke om de overordnede linjer og visioner for Billund Kommune. Det foregår desværre ikke som en naturlig integreret del af byrådsarbejdet eller fx. budgetforliget. Vi har såmænd ikke en gang en offentlig konstitueringsaftale, hvor DF, A og V fremlægger hvad de vil bruge magten i kommunen til? Det er der, ingen der aner.

God vind til Heidi og Ole i Socialdemokratiet og tak for samarbejdet! Billund Kommune kommer til at mangle jeres tværpolitiske projekt.

 

De bedste hilsner

Mads Søbye Helbo , Medlem af Billund Byråd for Radikale Venstre.