Læserbrev: Byråd, bevis I sidder der på borgernes mandat!


Der er kommet 30 høringssvar til lokalplanforslag 331. Tak for opbakningen og støtten omkring vores holdninger til lokalplanen. Nu er tiden kommet til byrådets beslutning omkring lokalplanen, og om der skal ændres noget som effekt af de indkomne høringssvar. Det sker tirsdag d 14/9.

Desværre vælger forvaltningen at indstille til byrådet at man skal godkende lokalplan forslaget uden ændringer, på trods af de indkommende høringssvar.

Så vi vil hermed prøve at råbe byrådsmedlemmerne op, samt vise vores støtte til de der skulle vælge at stemme forslaget ned eller foreslå at følge borgernes ændringsforslag. Det er nu det skal bevises at man sidder på borgernes mandat, og at man er klar til at vise det.

De tilbagemeldinger vi har fået som følge af den sidste skrivelse, viser med tydelighed at potentielle købere gerne venter på et mindre restriktivt forslag, i stedet for at vælge ikke at flytte til kommunen. Så at argumentere for restriktioner, der skræmmer potentielle nye borgere i kommunen væk, med begrundelsen “at det haster” giver ikke mening.

Forsyningsvejen til det nye område skal efter forvaltningens forslag (Skovvejen), føres hele vejen syd om området, med en masse miljø- og støjmæssige gener til følge. Dette er argumenteret
med at Skovvejen skal give adgang til fremtidige områder syd for Skovvejen. Det er imidlertid svært at forholde sig til at “Skovvejen” vil være forsyning til fremtidige områder når skoven den
ligger op, til er fredskov og dermed ikke må bebygges. Herved mener vi stadig det kan give mere mening at forsyne området med en vejføring som oprindeligt planlagt, fra en rundkørsel i svinget
på Møllevej. Dette vil også medføre nogle uforstyrrede grunde i den sydlige del af området, ligesom områdets nordlige del ikke skal trækkes helt syd om området for igen at køre op i området. Der vil være en del kørsel sparet bare ved denne simple ændring, bedre klima, mindre støj og flere attraktive grunde i den sydlige del af det nye område. Det vil også give mulighed for at tiltrække flere forskellige grupper at potentielle købere til området. Altså en større mangfoldighed.

Lad nu borgere og tilflyttere få den størst mulige frihed og lad os bevise at vi kan bære denne frihed. Hvis man går en tur i de sidste mange udstykninger, er der ikke noget der stikker i øjnene
som værende utilsigtet, ligesom moden jo er svær at diktere. Med størst mulig støtte til byrådsmedlemmerne, om at give borgerne størst mulig frihed til nybyggeriets mange glæder.

Venlig hilsen
Michael Truelsen og Nikolai L Friis, Billund