Læserbrev: Grindstedforureningerne


Er det for komplekst og har man levet lidt på en løgn?

Det mener byrådsmedlem Ole Marcussen kan være noget af forklaringen når det kommer til hvorfor der ikke bliver talt mere om Grindstedforureningerne. Borgmester, Ib Kristensen og Per Nyhus er begge enige om at forureningerne har været for langt nede på agendaen.

Derfor er vi også glade for at vores kommende borgmester, Stephanie Storbank har meldt ud at hun gerne vil være garant for at tage dialogen med borgerne, interesseorganisationer og regionen. Men allervigtigst, at hun mener at der skal ryddes op flere steder end bare ved åen og at de samtidig gerne vil medvirke til at få presset på over for Staten, så der kommer flere penge på bordet og oprensningen kan blive en realitet.

Derfor er det til stor undren at Stephanie Storbank (V) Ann Charlotte Vilstrup (S) og Allan Munk Nielsen (K) i sidste uge melder ud, at Grindstedforureningerne er med i konstitueringen med den begrundelse, at den politiske følgegruppe der blev nedsat i denne byrådsperiode, forsætter i næste periode. At følgegruppen forsætter, er ikke ensbetydende med at Grindstedforureningerne kommer højere op på dagsordenen eller at vi som borgere så kan regne ud at forureningerne er med i konstitueringsaftalen, når det ikke er nedfældet på skrift.

Flere politikere har op til valget erkendt, at man har været for tavse i forhold til forureningerne. Så når Stephanie Storbank udtaler, at hun tror at borgerne har brug for at mærke, at de bor i en kommune der tager forureningerne alvorligt og at man udadtil får signaleret, at vi bor i en by med udfordringer, så har hun fuldstændig ret, for Grindsted er den eneste by i Danmark, hvor man bor ovenpå forureninger der lige nu forsat breder sig.

Selvom vi er glade for følgegruppens arbejde og meget er sket de sidste 4 år, så mener vi ikke, at en følgegruppe er nok, men at der bør være en fælles skriftlig forpligtigelse. Det gælder ikke bare fra de partier der har lavet en konstitueringsaftale, men gerne fra samtlige partier. For alle byrådsmedlemmer kan fint rykke i tråde længere oppe selvom man ikke har et parti bag sig, i regionen eller i Folketinget. Dermed sender man også et signal til borgerne, at I mener det når der bliver sagt, at borgerne har brug for at vi tager det her alvorligt.

Som det ser ud lige nu, er det kun forureningen fra den tidligere fabriksgrund der er på finansloven, så hvis man ønsker at banegravsdepotet, afløbsgrøften og evt. den gamle losseplads også skal med på finansloven, så er det ikke nok, at vi siger at det er regionens opgave, så er det kommende Byråd også nødt til at melde ud, hvad det er de har af ønsker og synliggøre hvad de præcis arbejder hen imod.

Venlig hilsen
Preben Kraag Henriksen og Jill í Toftum