Læserbrev: Lokalpolitik handler om samarbejde og kompromisser.


Ingen tvivl om at vi ønsker at sætte en ny dagsorden for hele det politiske arbejde, men det kræver også indflydelse – og den håber vi at kunne opnå. Det kræver mandater, og dermed Jeres stemmer.

Giv os chancen til at være med til at udvikle vores fælles projekt – Billund Kommune.

Valgt af borgerne og for borgerne.

Vi har mange muligheder i kommunen, først og fremmest kræver det en aktiv erhvervspolitik. Vi skal hele tiden, i fællesskab med Billund Erhvervsfremme, søge de muligheder som opstår. Vi skal lytte til medlemmerne, og indgå i dialog omkring de forhold som de er udfordret omkring. Kun den vej rundt har vi råd til udvikling og vækst.

Velfærd betyder alt for borgere i deres hverdag, mange har ikke en direkte “udfordring” med kommunen i dagligdagen. De mærker den ikke direkte – men så alligevel, i forhold til børnehaver, skoler, ældrepleje og -centre, grønne områder, foreningsliv, haller, stadions, svømmehaller osv…

Vi er en enhed som kommune samlet, men vi har ikke helt forstået at vi er afhængige af hinanden – vi skal løfte i flok, og anerkende hinandens styrker – kun herigennem lykkes vi som kommune, i forhold til de udfordringer vi står overfor – sammen.

Børnetallet ændrer sig hele tiden, større udgifter på det specialiserede socialområde, fremtidens værdige ældrepleje osv…

Vi har ikke løsningen på alle kommunens udfordringer, men vi har en tro på at ved større politisk styring af dagsordenen for vores kommune, kan skabe et råderum for at vi også kan løfte overliggerne for velfærden generelt i kommunen.

To gange årligt bør et samlet byråd, drøfte alle forhold som presser økonomien, og forholde sig kritisk til om midler skal omfordeles. Samtidig med at man dynamisk arbejder med en liste over kommende anlægsinvesteringer – hvad skal tilføjes/rettes/nedjusteres/ændres, så denne hele tiden er ajour i forhold til her og nu udfordringer.

Lyder simpelt, og ja – vi tror faktisk også på at vi ved lidt mere helikopterperspektiv kan skabe et mere dynamisk miljø for strukturen og samarbejdet i byrådet og mod de mange dygtige medarbejdere i kommunen.

 

På vegne af alle kandidater fra Lokalpolitisk Forum

Ulrich Kristensen