Læserbrev: Skal vi have levebrødspolitikere eller politikere med erhvervserfaring?


Hold da op…..

Jeg deler ikke bekymringen, og jeg har meget svært ved at hoppe på den vogn. Først så undrer jeg mig over hvad JV vil med denne her artikel, avisen har haft kutyme for op til valg, at graduere den enkelte politikers fravær i en byrådsperiode.

Det er svært at gå igennem en 4 årig periode i byrådet uden fravær, da de fleste har et job ved siden af, og det er det job der giver den enkelte politiker smør på brødet. Nu har I så vendt kasketten og syntes at dem der ikke kan nå det hele skal ynkes…..

Så måske vi skal se på om vi skal have levebrødspolitikere eller politikere med erhvervserfaring, jeg vælger helt klart den sidste løsning.

Men når man går ind i politik, og får tildelt en udvalgsformandspost, så skal man måske vurdere hvorvidt man kan have en ledende rolle i sit civile erhverv. Vi har da set udvalgsformænd før denne periode, der kunne bestride et civilt job ved siden af. For nogen er det med ikke at have et civilt job, jo ligefrem et argument for at blive tildelt en formandspost.

En formand er mødeleder og skal sikre kommunalbestyrelsens beslutninger forberedes i udvalg. Det sker ved, at udvalget drøfter det materiale, som forvaltningen har fremlagt, og kommer med en indstilling til kommunalbestyrelsen. Derfor ligger alle beslutnings kompetencer i byrådet, ingen formænd udover borgmesteren har ledelses ansvar eller andre beslutnings kompetencer der skulle retfærdiggøre en så stor difference på aflønning. Desværre ser man ofte i politik at formandsposter tildeles ud fra ”vennetjeneste” princippet og ikke ud fra bedste mand på posten.

En udvalgsformand får mere end 30.000,- pr måned i vederlag, enkelte har så nogle bestyrelses poster (gode ben) som også kaster noget mønt af sig. Eksempelvis en bestyrelsespost i Billund Vand kr. 36.000,- årligt Viceborgmester 10 % af borgmestervederlag så det er på den gode side af de 90.000 kr.

Dertil skal man så ligge 3 måneders eftervederlag, efter en overstået periode.

Så i det lys, så kan (burde) en udvalgsformand sagtens kunne leve af vederlaget, der er mange faggrupper der ikke har 30.000 som fast månedsløn, og samtidig yder en masse frivilligt arbejde i foreningsregi.

Hvorfor er man politiker? Er det ideologi eller for pengenes skyld ? For mit vedkommende er det hverken for pengene eller pensionen. Men lysten til at være med til at udvikle og sætte ting igang.

Jeg får tingene til at gå op i en helhed, ved at købe til nogle fridage, og bruge lidt ferie dage. Jeg er både stolt og ydmyg over den tillid vælgerne har givet mig, ved at stemme mig ind.

Min  økonomiske “gevinst” i det her er: Et menigt byrådsmedlem i Billund kommune får i vederlag pr. måned, februar 2021 tal:

Byrådsvederlag   kr. 8.031,50
Udvalgsvederlag kr. 2.782,50
Eksl pension.

Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag og skat af beløbet.

Med venlig hilsen

Lars Hansen, Byrådsmedlem, Billund kommune, Det Konservative Folkeparti