Læserbrev: Uforsvarligt


Hvornår er der forsvarligt at mødes i politisk sammenhæng? Hvad er klogt og hvilket signal sender vi ?

Byrådet skal samles torsdag og fredag i uge 10 til byrådsseminar, og man forsøger at sikre sig på alle måder med afstand og sprit. Samtidig er byrådsmedlemmerne blevet opfordret til at lade sig teste mandag eller tirsdag, så testen er så ny som muligt.

Borgmesteren har via mail opfordret til PCR test, da denne er den sikreste. Så langt så godt, så er den boble garderet bedst muligt.

Men så knækker filmen for mig når økonomiudvalgsmedlemmerne indkaldes til en workshop onsdag uge 10 sammen med Erhvervsfremme bestyrelsen og CoC. Nu brydes den boble som vi forsøgte at inddæmme byrådsmedlemmerne i, ifht seminaret torsdag & fredag.

Der er flere perspektiver i denne sag.

Vi har indtil nu afholdt vores udvalgsmøder i byrådssalen, da vi her har kunne holde afstanden mellem de 7- 10 deltagere. Byrådsmøderne har foregået virtuelt, da man ikke har kunne garantere for afstandskravene i byrådsalen. Derfor mener jeg at mødet onsdag med en bred skare af nye ansigter ifht den politiske boble er kritisk ifht de retningslinier vi har holdt indtil nu.

Samtidig sender vi et forkert signal ud i det samfund, som stadig er ramt af forsamlingsforbud, lukkede skoler og strenge regler ifht COVID-19 Der findes virksomheder, der som situationen er lige nu opfordrer deres medarbejdere til ikke at deltage i for meget unødvendigt social komsammen.

Nu har jeg personligt i et år forsøgt at dæmme op for evt smittefare. Vi har levet i en lukket boble, vi har holdt vores unge mennesker i kort snor, og de har forstået og accepteret vilkårne, ifht hvem og hvor mange de må mødes med.

Vores job her i husstanden sætter os i en situation hvor vi ikke kan træde i nye bobler hele tiden. Mit budskab til borgmesteren var at flytte mødet onsdag, det kække modsvar var ‘’du kan bare melde afbud’’. Det afbud er givet. Men mit budskab er stadigvæk: Er den workshop så vigtig at den skal holdes nu, eller ville der ske noget ved at vente til samfundet er lukket mere op?

 

Med venlig hilsen

Lars Hansen, Byrådsmedlem, Billund kommune, Det Konservative Folkeparti