Arne Lindberg Callesen, Enhedslisten


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Arne Lindberg Callesen, Enhedslisten

Kreds: Varde

Hvad er dine mærkesager?:

Folkeskolen, dagtilbud og ungdomsuddannelser er meget vigtige for landsdelens fremtid. Vi mangler konstant praktikpladser til unge mennesker under uddannelse. Det er uforståelig og utålelig. Tror arbejdsgivere at de fortsat kan rekruttere arbejdskraft dansk eller udenlandsk, uden selv at bidrage til ansvaret om unges uddannelse.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

MRSA er et voksende problem for ALLE. Jeg vil arbejde for at minimere brugen af antibiotika i landbruget. Glysofat som findes i Roundup er farligt viser flere rapporter, derfor skal brugen af det gerne helt forbydes. Økologisk landbrug skal tilskyndes til at brede sig til flere områder.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Energipolitiske tiltag for vedvarende energi er vigtig. Vindmøller skal opstilles efter lokale forhold med lokal opbakning og med lokale midler. Decentrale biogasanlæg skal udvikles til gavn for miljøet og landmænds trængte økonomi.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg har en tilgang til opgaverne med ophøjet ro og nysgerrighed. Faglighed og gode argumenter i dialog fører til de rigtige løsninger tror jeg på. Jeg har min livserfaring at byde ind med, ligesom alle andre har deres. Jeg har været smed i 10 år, har kørt taxi 2 år mens jeg læste HF, har arbejdet i Canada og Kenya sammenlagt godt 4 år, har undervist i folkeskolen i ca. 19 år og undervist indvandrere i mere end et år. Jeg har altid interesseret mig for foreningsliv og lokalsamfund og gør det stadig.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Folkeskolen har fået sin værdighed i samfundet. Børn og børnefamilier har fået bedre vilkår. Giftige stoffer i miljøet er blevet begrænset. Der er en dagpengereform som ikke giver den skævvridning som vi ser i dag. Inklusion er et begreb som bare er en naturlig del af alles opvækst, og der følger de krævede midler med det enkelte barn.