Kenneth Fredslund Petersen vil have Billund tilbage på landkortet

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Kenneth Fredslund Petersen, Dansk Folkeparti

Kreds: Vejle Syd

Hvad er dine mærkesager?:

Mere tryghed i din hverdag. Politiet skal opprioriteres. Politiet har ikke tid, og der spares på dem. Det giver ikke mening. Ja til ældrepleje med værdighed, syge og Arbejdsløse skal hjælpes. Ældreomsorg skal indeholde empati og tilstedeværelse. Det er der ikke meget tilbage af i dag, der er ikke tid. De syge skal behandles med respekt og hjælpes, ikke placeres i den boks der er billigst. Grænsekontrollen genindføres, mere Danmark, mindre EU. Vi låser døren og bilen. I dag er der næsten ingen kontrol ved grænsen. Det svare til, at vi lade hoveddøren stå åben, og låser døren til stuen. Jeg arbejder for mindre bureaukrati, mere velfærd. Skemaer og dokumentation, ansøgninger og kontrol er blevet så alt dominerende. Giver det øget produktivitet eller tager det unødig tid fra varme hænder.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Jeg vil bringe hele syd og sønderjylland tilbage på danmarkskortet. Det indbefatter således også Billund. Infrastukturen til Billund, der allerede nu er en stærk erhvervskommune skal være optimal, det vil en motorvej til Billund kunne bidrage med. Turistmæssig er Billund også stærkt funderet, der vil den nye togforbindelse også kunne styrke.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Vi skal have flere offentlige arbejdspladser, uddannelser tilbage til provinsen, det vil betyde en mindre belastet infrastruktur i Storkøbenhavn, som i dag er alt for stor. Tiltrække private arbejdspladser via mindre bureaukrati, hurtige sagsgange og højt service niveau. Vi kan og vil bidrage til det danske fællesskab i vores område. Billige boliger, smuk natur, gode oplevelser i nærområdet, infrastrukturen er til stede og skal forbedres. Hvad har de i København vi ikke har her? De har dyre boliger, trængselsproblemer, parkeringsforhold og ofte lang transporttid. En spredning vil således komme både storbyerne såvel som yderområderne til gode. I dag er ca. 85 % af alle statslige styrelser placeret i København. Er det gavnligt for sammenhængskraften?

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Min livserfaring. Jeg lever i det samfund Christiansborg er med til at skabe. Jeg er født i 1965 i Rødding Sønderjylland. Jeg er gift og har 2 børn på henholdsvis 15 og 25 år. Arbejdsmarkedet stiftede jeg bekendtskab med da jeg var 13 år, efter skole, og fuldtid siden jeg var 16 år. I tiden derefter har jeg været beskæftiget i forskellige brancher, såsom landbruget, eksportchauffør, fabriksarbejder, taxa chauffør og i dag, som tapperi assistent på Carlsberg i Fredericia. Har i gennem mit arbejdsliv også erhvervet mig som selvstændig. Jeg har været og er engageret i foreningsarbejde. Jeg er IKKE \”uddannet\” politiker. Til gengæld har jeg et oprigtigt ønske om, at bringe virkeligheden ind på Christiansborg. Den politiske korrekthed skal elimineres, til fordel for åben og faktuel virkelighed.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Jeg vil meget gerne kunne se en voldsom bedring i den måde de syge, handicappede og de arbejdsløse behandles på. Kommunerne skal være til for borgerne, ikke omvendt. I dag er oplevelsen mere at borgerne er til for kommunerne. Ligeledes vil der være en stor sejr, hvis vi har fået orden på den manglende integrationen af dem der i dag endnu ikke er integreret. Politiet skal have resurserne til de opgaver vi stiller dem. Det samme må gælde for SKAT, flere ansatte, ikke færre. Samt begrænset indvandringen til et niveau vi kan håndtere på fornuftigt og ordentligt vis. Det skal være i harmoni med os selv og vores værdier. Og en ændring fra mere EU, til mindre EU, vi skal selv bestemme over vort land. Det skal ikke \”udliciteres\” Tak for din tid, med ønsket om et godt valg. Kenneth