Birgit Jakobsen, Kristendemokraterne


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Birgit Jakobsen, Kristendemokraterne

Kreds: Vejlekredsene Nord og Syd

Hvad er dine mærkesager?:

Familien er det grundlæggende fællesskab. Den er samfundets mindste, men også vigtigste byggesten. En harmonisk opvækst giver børn de bedste betingelser for at udvikle sig. Derfor vil Kristendemokraterne skabe gode rammer for familiens trivsel. Fx: Gratis familierådgivning, ret til deltidsarbejde, betal forældre 85% af den kommunale udgift for at passe egne småbørn, ret til at passe egne syge børn osv. Kristendemokraterne bygger sin politik på de kristne værdier. Et menneskeliv har uendelig stor værdi. Derfor skal alle menneskeliv respekteres og beskyttes fra undfangelse til naturlig død. Desuden vil vi sikre, at de svageste grupper (handicappede, psykisk syge, udsatte osv.) i samfundet får den hjælp, de har brug for.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

En god og sammenhængende trafikmæssig infrastruktur. Støtter togforbindelse fra Vejle til Billund. Desuden fastholdelse og skabelse af flere arbejdspladser.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Nedsættelse af moms på alle fødevarer. Det er Kristendemokraternes forslag til en skattenedsættelse. Det er socialt ligeværdigt, idet alle borgere får den samme besparelse. Det vil også medvirke til at bremse grænsehandelen. Endvidere skal der anlægges dobbeltspor det sidste stykke fra Tinglev og til grænsen. Desuden skal der i det hele taget være frit valg af bolig og arbejde i landdistrikterne. Udflytning af offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, samt finansering af erhverv og boliger med en vis statsgaranti. Landbruget skal udvikles og gives bedre konkurrence- og rammevilkår

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er ikke uddannet til at være politiker. Jeg arbejder til daglig som folkeskolelærer og sammen med min mand driver vi et landbrug. – Desuden har jeg et spændende hverv i Hedensted Byråd, nyvalgt for Kristendemokraterne i2013. Her sidder jeg i Udvalget for Social Omsorg og er formand for Handicaprådet

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Jeg vil gerne gør det bedre for familierne, så der kommer langt større balance mellem familie- og arbejdsliv. Ved at styrke familierne kan vi på langt sigt redde dansk økonomi. Forebyggelse og tidlig indsats er uhyre vigtigt. Rulle folkeskolereformen tilbage. Giv ansvaret tilbage til forældrene i forhold til opdragelse og lektielæsning. Ingen undersøgelser viser, at den lange skoledag giver bedre kvalitet i folkeskolen. Lad eleverne få deres fritidsliv tilbage, så de kan gå til spejder og sport.