Anni Matthiesen, Det skal kunne betale sig at arbejde.

Folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen fra Krogager.


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Anni Matthiesen, Venstre

Kreds: Vejen og Billund kommuner

Hvad er dine mærkesager?:

Flere private jobs: Det skal kunne betale sig at arbejde. Et grundvilår for bevarelse af velfærdssamfundet er, at alle som kan arbejde, også gør det. Vi bruger for meget på offentlig forsørgelse og udhuler dermed det økonomiske grundlag. Ældre og handicappede: Alle skal ubetinget kunen gå en tryg alderdom i møde i tillid til, at hjælpen er der, hvis der bliver brug for den. Ældre og handicappede skal have ret til selv at kunne vælge til og fra. Jeg vil kæmpe for, at velfærdssamfundet værner om de svageste, der har størst behov for hjælp. Landdistrikter og Landbrug: Når landbruget har det svært smitter dette negativt af på landdistrikterne blandt andet i form af færre arbejdspladser og mindre omsætning. Jeg vil arbejde for bedre rammevilkår for både landbruget og vore landdistrikter.

 

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Jeg vil arbejde for at Hærvejsmotorvejen bliver en realitet og helst placeret mellem Grindsted og Billund. Jeg vil arbejde for at vore uddannelsesinstitutioner i Grindsted understøttes landspolitisk blandt andet i form af revidering af taxametersystemet – så der sikres lige vilkår. Jeg vil fortsætte mit tætte dialog med både virksomheder, institutioner og borgere i kommunen – hvor jeg også har både et skolenetværk og et landbrugsnetværk, som jeg mødes med flere gange årligt for at få bidrag til endnu bedre lovgivning – skabt i fællesskab med befolkningen.

 

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Jeg vil kæmpe for, at flere statslige arbejdspladser placeres i Sydjylland – og på denne måde være med til at sikre mere vækst og udvikling i vort område. Desuden vil mine mærkesager nævnt ovenfor jo også være med til at skabe bedre muligheder for befolkningen, som bor og lever i region Sydjylland.

 

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg bor i min valgkreds og på denne måde møder jeg mine vælgere i hverdagen og mærker på egen krop hvor der er udfordringer jeg bør bringe med videre til påvirkning på lovgivningen på Christiansborg. Jeg har haft mere end 20 år på både det offentlige og privatarbejdsmarked inden jeg kom ind i politik og derfor har jeg en indsigt med mig fra virkeligheden, som kommer mig til gavn i det politiske arbejde. Jeg mener det er et demokratisk problem, når de fleste som sidder i folketinget har læst sig til at blive politikere og aldring prøvet kræfter med et almindeligt arbejde. Dette hæver ikke niveauet på kvaliteten for lovgivningen.

 

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Hærvejsmotorvejen. Bedre rammevilkår for landbruget og erhvervslivet. Bedre låne og udviklingsmuligheder i landdistrikterne. Større liberalisering i planloven. Fjernelse af ubegrundede taxameter forskel på erhvervsgymnasier. Bedre vilkår for vore handicappede.