Susanne Linnet vil skabe et Danmark balance


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Susanne Linnet, Venstre

Kreds: Tønder

Hvad er dine mærkesager?:

Et Danmark i balance
Infrastruktur med fokus på en parallelmotorvej til E45
Uddannelsesmuligheder i provinsen
Balance i grænsehandlen
Udflytning af statslige arbejdspladser

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Uddannelsesmuligheder, infrastruktur, differenticieret planlov, så der kan skabes udvikling i landdistrikterne.

Stop overimplementering af EU regler for erhvervslivet og i særdeleshed landbruget

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Uddannelsesmuligheder, infrastruktur, differenticieret planlov, så der kan skabes udvikling i landdistrikterne.

Stop overimplementering af EU regler for erhvervslivet og i særdeleshed landbruget, udflytning af statslige arbejdspladser uddannelsesmuligheder

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er uddannet sygeplejersker, mor til 3 piger. Jeg er ikke opvokset med partiorganisationen, men har været i livets skole og mærket hvordan de love og regler Folketinget har pålagt os, kan gøre det svært at udvikle landdistrikter. Jeg har min politiske erfaring fra byråds- og regionsrådarbejde.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Der er kommet en overordnet politik for udvikling af hele Danmark og vi vil se en decentralisering af statslige arbejdspladser. Der er vedtaget en parallelmotorvej vest for den nuværende E45 og de unge skal have lettere adgang til uddannelser i Sydjylland, fordi der er uddannelsespladser. Vi få en differentieret planlov som gør det lettere at etablere virksomheder i det åbne land. Skatter og afgifter sættes ned og det skal være lettere at være erhvervsdrivende. Vi har fået løst problematikken omkring lånemuligheder, så man atter kan få finansieret en bolig og erhverv i yderområderne.