Hans-Jørgen Jagd, større borgerindragelse i politik udvikling


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Hans-Jørgen Jagd, Alternativet

Kreds: Hele Sydjylland

Hvad er dine mærkesager?:

1) mere direkte demokrati, som kan opnås bla.a. med større borgerindragelse i politik udviklingen. Flere skal simpelthen deltage i \’driften\’ af demokratiet også mellem valgene. Det kan f.eks. opnås ved at det bliver muligt for alle mennesker at stille forslag som folketinget skal realitetsbehandle, hvis f.eks. 50.000 mennesker støtter forslaget ved at underskriver med NenID.

2) bedre, billigere og mere personligt og direkte offentlig transport, baseret på elbiler som fra år ca 2025 kan være helt selvkørende. Man bestiller en bil via en app til et givet ankomst tid og sted,og vil så blive hentet automatisk – altså en udvidet flexkørselsordning. Samtidig fungerer bilerne som \’strømlager\’ for den produktion der sker fra vindmøllerne – idag må vi nogle dage sende strøm gratis ud af landet.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

1) Landkommunernes problemer med finansiering af boliger. Der SKAL findes en løsning så almindelige mennesker kan købe almindelige boliger med et realkreditlignende lån – evt statsgaranteret.

2)Større bæredygtighed generelt,men især indenfor natur, miljø, forbrug og uddannelser

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

1) statslige arbejdspladser
2) grøn omstilling
3) mindre kontrol og stress i samfundet

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg har mange års arbejdserfaring fra såvel store som små virksomheder. Har desuden været ansat såvel offentligt som privat og har haft chefansvar. Er teknisk uddannet ingeniør, men har suppleret med en HD (o) som giver god viden om organisation, økonomi og jura. Arbejder i dag i min egen virksomhed indenfor miljø og energi

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

En bedre politisk tone så politikkere ikke råber af hinanden når mikrofonen er tændt. En reel bedre inddragelse af borgerne i beslutningerne At tomme busser i landdistrikterne er afløst af elbiler der kan tilkaldes når der er behov At kontrol er afløst af tillid på offentlige arbejdspladser At borgerne har mere tid til sig selv og har skiftet værdier væk fra pengejagt og resurseforbrug overmod et mere bæredygtigt liv med mere glæde og fællesoplevelser.