Marlene Borst Hansen: Alle børn skal have reel adgang til at uddanne sig


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Marlene Borst Hansen, Radikale Venstre

Kreds: Koldimg og Haderslev

Hvad er dine mærkesager?:

Alle børn skal have reel adgang til at uddanne sig, også selvom ingen i familien tidligere har gjort det. Daginstitutioner og skoler skal blive endnu bedre til at se børn og unges potentiale og hjælpe dem til at udnytte det. Alle mennesker har evner, og alle mennesker skal mødes med forventninger om at sætte dem i spil. Det gavner både den enkelte og fællesskabet. Jeg drømmer om et Danmark, der ikke er opdelt i \”os og dem\”. Et Danmark, der ikke er præget af frygten for det fremmede, men hvor mangfoldighed bliver opfattet som en ressource. Mit hjerte banker for at alle mennesker får oplevelsen af at føle sig hjemme i et fællesskab. Her spiller folkeskolen, folkeoplysningen og folkebiblioteket en vigtig rolle. Vi skal kunne møde hinanden og opleve, at ikke alle anskuer verden som os selv.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

For mig er det afgørende at kæmpe for mennesker, som ikke nødvendigvis selv råber højt om deres forhold, udfordringer og rettigheder. Psykisk syge, flygtninge og andre sårbare grupper har også krav på en stemme i debatten. Uanset om de bor i Billund kommune eller andre steder i landet

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Selv om jeg er opstillet her og man kan stemme på mig i hele Syddanmark, så får man mig ikke til at gøre noget særligt som kun kommer sydjyderne til gode. Min politiske kamp er for mennesker – også dem som ikke bor i Syddanmark. For mig er det afgørende at kæmpe for mennesker, som ikke nødvendigvis selv råber højt om deres forhold, udfordringer og rettigheder. Psykisk syge, flygtninge og andre sårbare grupper har også krav på en stemme i debatten. Alle børn skal have reel adgang til at uddanne sig, også selvom ingen i familien tidligere har gjort det. Børns baggrund bør ikke afgøre deres fremtid. Og det gælder ALLE børn.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er den kulturpolitiske stemme i Syddanmark. Kulturpolitik fylder alt for lidt i valgkampen, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, da jeg mener at kultur er det fundament vores samfund og demokrati hviler på. Kultur er en forudsætning for at skabe sammenhængskraft i et samfund, og kultur bør betragtes som kernevelfærd. Det er ikke bare flødeskum ovenpå kagen.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Færre børn lever i fattigdom, flere børn får mulighed for at gå i musikskole (flere fripas), flere unge får en erhvervsuddannelse.