Rune Christiansen: En folkeskole med respekt for både lærere og forældre


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Rune Christiansen, Radikale Venstre

Kreds: Kolding N og Fredericia

Hvad er dine mærkesager?:

En folkeskole med respekt for både lærere og forældre, hvor forberedelsen og dermed kvaliteten af undervisningen ikke udhules, og hvor folkeskolereformens positive krav om mere bevægelse og bedre støtte til de svageste elever finansieres krone for krone. En asyl- og udlændingepolik vi kan være bekendt, hvor vi hjælper de mennesker der flygter fra krig og tortur på en værdig måde, og hvor vi sikrer, at de flygtninge der kommer hertil også hurtigt få mulighed for at komme i arbejde og biddrage til det fælles samfund. En økonomisk politik der understøtter fortsat vækst og jobskabelse, uden at udhule den offentlige sektors eller skære i ydelserne til de svageste i samfundet.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Billund Kommune er en forholdsvis lille kommune med et stærkt erhvervsklima. Som lokalt folketingsmedlem vil jeg dels arbejde for at den vækst der lige nu skaber flere arbejdspladser i Billund kan forsætte, dels sikre at også mindre kommuner som billund kan løse de sociale kerneopgaver, som det i dag kan være svært at overkomme.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Region syd har potentialet til at blive et vækstcentrum i Danmark, med store internationale virksomheder og vækst indenfor eksempelvis offshore, transport og logistik. Det det skal vi naturligvis understøtte. Men der er også egne i regionen, der i dag er ramt af store problemer på grund af faldende indbyggertal. For disse såkaldte udkantsområder gælder det, at jeg vil arbejde for: 1) Statsgaranterede lån på op til 60% af boligværdien, der uden at spille hazard med vores realkreditsystem kan sikre rimelige lånemuligheder i alle dele af landet. 2) Udflytning af alle de statslige arbejdspladser, der ikke af faglige grunde nødvendigvis skal ligge i København. 3) Fuld mobil- og bredbåndsdækning i alle egne af Danmark gennem statslige og private partnerskaber.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er en klassisk radikal humanist. Lektor ved læreruddannelsen, censorformand, lærebogsforfatter og politisk aktiv gennem 20 år. Jeg løber ikke efter folkestemninger, jeg bryder ikke løfter, og jeg siger altid præcist hvad jeg mener. Med mig får man ikke pludselig 30 timers arbejdsuge og dagpengeperioden bliver ikke fire år igen. Men der bliver heller ikke under nogen omstændigheder skåret i de sociale ydelser for at give skattelettelser, ligesom jeg nægter at skyde skylden for alle samfundsproblemer på de medborgere, der har en anden kultur eller religion end flertallet. Til gengæld får man et folketingsmedlem, der ved en masse om skole og uddannelse, som interesserer sig for både social- og erhvervspolitik og som gerne vil repræsentere alle borgere i stokredsen.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Skole og uddannelsespolitik, integration og flygtningepolitik, retspolitik, socialpolitik, erhvervspolitik og alt hvad jeg ellers kan komme i nærheden af. Det radikale venstre er et lille parti. Hvis jeg bliver en del af folketingsgruppen, vil jeg være involveret i arbejdet med mange forskellige politikområder. Og selv om jeg ikke kan love radikal indflydelse alle steder, så har vi tradition for at få noget ud af vores mandater 🙂