Jane Knudsen, Alternativet


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Jane Knudsen, Alternativet

Kreds: Sydjylland

Hvad er dine mærkesager?:

Et Børneministerium med tilhørende Familie- og børnedomstol, ændre Forældreansvarsloven og en bæredygtig omstilling på det sociale område – Også arbejdsforhold til de socialrådgivere der skal løfte opgaven ude i kommunerne. Børn- og unges vilkår – også i den nye skolereform. Hvordan kan vi skabe en bedre dagligdag for familierne, uddannelse, sikre at familier har tid og rummelighed? Vi skal have mere tid i og til familierne; omsorg til arbejdet i familien, socialiseringen og opdragelse. En fornuftig beskæftigelses politik med en 30 timers arbejdsuge og kontanthjælp uden modkrav – husk over 70% på kontanthjælp er kronisk- eller langtidssyge! Retssikkerhed. Jeg vil arbejde for afbureaukratisering, åbenhed, mulighed for borgerdrevet beslutninger, medbestemmelse og frihed til borgeren

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Decentralisering af offentlige opgaver ud til hele Danmark – Ikke alt kan varetages i København – Vi har brug for at hvert område i Danmark kan være medbestemmende til hvad det netop er udvikling i deres eget område.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Decentralisering- uddannelser tilbage – medbestemmelse og borgerdrevet beslutninger

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er ikke kandidat uddannet – jeg er borger fra gulvet der ser det hele nede fra men med større overblik!

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Social bæredygtig omstilling – Især på Børne- og Unge området.