K: langer ud efter Teknik og miljø formand

De mange gæster fra vandbranchen samles til sommer her hos Billund Vand ved Grindsted. Arkivfoto


Ny affaldsplan betyder højere priser og dårligere forhold for alle.

Som svar til udvalgsformanden i Teknik og miljø, der garanterer at vores bio-affald kan blive hos Billund BioRefinery, vil jeg sætte et meget stort spørgsmåltegn.

Mon det er undersøgt godt nok? Da jeg spurgte ind til emnet på byrådsmødet, svarede formanden bla.

At Billund vand havde indsendt input til ressourceplan forslaget, dette viser sig nu med et svar fra direktøren i teknik og miljø, ikke at være tilfældet. Det undrer mig at en formand ikke holder sig til sandheden, når der stilles spørgsmål i byrådssalen. Med denne viden, kommer jeg naturligvis til at tvivle endnu mere, om formanden har sat sig godt nok ind i sagen.

Hvis Billund kommune vedtager en ny affaldsplan kaldet ressourceplan for de kommende år, og at den vedtages som det forslag der netop er sendt i høring, vil det betyde vi kan miste mange arbejdspladser. Både hos Billund Biorefinery, lokale renovatører og ikke mindst mistet kompetence på vores affaldsområde.

Er det virkelig den chance byrådet vil løbe?

Sagen drejer sig om den nationale ressource-/affaldsplan som alle kommuner skal oprette.  Vi skal overholde nogle mål for affaldsmængder, samt sikre at mere bliver genbrugt og mindre brændt og minimere affald til deponering, alt dette er en rigtig god plan. Spørgsmålet er bare hvordan vi kommer derhen i Billund kommune.

Vi afleverer i dag vores grønne affald hos Billund-Biorefinery, som er verdens kendt for deres måde at håndtere på, og senest er der investeret rigtig mange millioner på anlægget sammen med eksternt firma.

Når den nuværende aftale mellem kommunen og Biorefinery udløber til 2017, skal den ud i ny forhandling.

Det er her spørgsmålet er meget vanskeligt, idet formanden for teknik og miljø siger at vi bare kan lave en ny aftale. Det betyder byrådet skal sige ja til, at vi bryder EU’s udbudsregler og hjemtage kørslen med det grønne affald.  EU har nemlig bedt regeringen om at fjerne det de kalder lokal cirkulær økonomi.

Hvis byrådet følger Formandens indstilling, vil der med garanti komme en klage fra de firmaer, der i dag indsamler bio affald med krav om udlicitere opgaven, da vi har overskredet de EU udbudsregler, som ligger for området og ikke mindst fordi vi overskrider de økonomiske grænseværdier der ligger på udbud.

En udlicitering på dette område vil betyde, at vi kan miste affaldet til andre aktører, som i dag arbejder med at tilbyde vanvittige lave priser. Når de har udkonkurreret alle andre sætter de priserne op. Udlicitering er godt, når det er ordentlig beskrevet og i faste rammer. Her er et tydeligt bevis på udlicitering ikke er vejen frem.

I planen er der også en skræmmende tanke om at nedlægge modtagelsen af industri affald på pladsen i Billund. Dette vil betyde væsentlige forringelser for vores virksomheder, da de fremover efter planen, skal køre til Grindsted for at aflevere affald. Det er absolut ikke en grøn tanke og med de udvidelsesplaner, der ligger for Billund By forstår man ikke at forvaltningen kan finde på sådanne ideer.

Hvis vi vil noget med affaldsområdet vil jeg gerne foreslå, at man i første omgang lige satte denne ressourceplan i bero og kiggede på vores egen organisering.

For at styrke området, vil jeg foreslå at man samlede alt vedr. affald, spildevand og vand hos Billund Vand.

Ved at selskabsdanne hele området således vi har en forsyningsenhed, der består af alle kompetente medarbejdere hos affaldstemaet i kommunen og hos Billund Vand. Det vil give et endnu stærkere team, som kan arbejde sammen om at udvikle endnu bedre løsninger og med garanti til priser som er til glæde for borgerne og miljøet.

Største fordel er nemlig hvis vi selskabsdanner hele området, har vi muligheden for at beholde vores grønne affald hos Billund Biorefinery og beholde lokale arbejdspladser.

Den nye regering har nedsat et forsyningsministerium, som anbefaler kommunerne at samle deres aktiviteter i et forsyningsselskab. Så Venstre støt op om regeringen og vis I vil føre Venstre politik også i Billund Kommune.

Brancheorganisationerne fra både fjernvarme, vand og affald er alle positive i deres udmeldiniger.

Det gælder om at samle aktiviteterne og få forsyningssikkerhed, udvikling, ny ledelsesmodel, sikre gode lokale arbejdspladser og et område hvor medarbejderne trives. Hermed kommer der nye gode ideer, som vi andre kan få glæde af.

 

Kim Gosvig Hansen
Grp. Formand Konservative, Billund Byråd

Læs også:
K: Billund kan miste bioaffald
Teknik- og Miljø: Bioaffald kan blive i Billund