Læserbrev: Bevar skolen og børnehaven i Stenderup


Det handler om et politisk valg, og det politiske valg er meget simpelt – Skal vi have skoler i omegnsbyerne?
Borgerlisten har truffet dette valg og mener, at det skal vi.
En skole i en mindre landsby er hele nerven, og det vil være en katastrofe, hvis vi lukkede skolen.
Allerede nu har Stenderup skole indført ”tiltag”, der skal imødekomme det faldende elevtal: Rullende skolestart, aldersblandede hold, ugeskema og lektioner på 60 minutter frem for 45 minutter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med skolebestyrelsen vil komme med yderligere forslag.
Vi vil gerne rose både skolen og forældrene for dette arbejde, og Borgerlisten er klar til at gå hele vejen.
Vi stillede til budgetforhandling 2015 et ændringsforslag, som en gang for alle ville sikre skolens eksistens, nemlig at ændre i ressourcetildelingsmodellen.

Vi foreslog, at der skulle indarbejdes et minimumselevtal, som der tildeles efter. På denne måde er skolen sikret driftsmidler, der tilgodeser både en pædagogisk og kvalitetsmæssigt standard, der modsvarer resten af kommunen. Dette er ikke en blankocheck; men et forsøg på at sikre skoler i hele kommunen.

Vi tager naturligvis dette forslag med til de kommende budgetforhandlinger 2016 IGEN, og vi håber denne gang at få større opbakning end ved sidste budgetforhandlinger.
Der er IKKE tale om at tage fra de større skolers budget; men derimod om en ændring i ressourcetildelingsmodellen. Vi tilfører flere penge til området, og JA… det har vi råd til.

Venlig hilsen
Ole Marcussen, byrådsmedlem, Billund Kommune
Borgerlisten