Stephan Kleinschmidt: Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Stephan Kleinschmidt, Radikale Venstre

Kreds: Sønderborg & Tønder

Hvad er dine mærkesager?:

Grøn omstilling er vejen frem: Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling og udviklingen af bæredygtige løsninger. Samtidig skal vi udbygge vores førerposition som verdens klimafyrtårn. For energi- og miljøteknologi er vejen frem og skaber grønne arbejdspladser. Her skal erhvervslivet være en aktiv medspiller, for vækst og grøn omstilling går hånd i hånd. Sammen kommer vi længst, og det er et fælles ansvar at aflevere en ordentlig klode til vores børn. Kulturel mangfoldighed er en styrke: Vi lever i en global og kulturel mangfoldig verden. Det er en styrke, som vi skal omfavne. Vores samfund skal bygge på tolerance og gensidig respekt. Vi skal åbne os udadtil og holde sammen indadtil. Vi har et ansvar for den verden, vi lever i, og det ansvar skal vi løfte.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Vækst og udvikling i hele landet: Vækst og udvikling må ikke blive et storbyfænomen. Vi har brug for vækstinitiativer målrettet de danske yderområder. Især skal det være lettere og mere attraktivt at drive virksomhed uden for hovedstadsområdet. Samtidig skal vi samarbejde om vores styrkepositioner på tværs af landsdelen – fx indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Her har Billund en særlig force med bl.a. lufthavnen og LEGO. Vi har et ansvar for at skabe nogle gode rammer for, at vores lokalområder kan udvikle sig, der hvor de er stærkest. Jeg vil arbejde for et Danmark i balance.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Uddannelse med perspektiv: Vi har brug for flere unge, der vælger Syd- og Sønderjylland til. Det kræver de rette forudsætninger og attraktive uddannelsestilbud. Lige adgang til uddannelse gælder også geografisk. Samtidig skal vi arbejde målrettet med at tilpasse vores uddannelsesmiljøer til det lokale erhvervsliv. Det giver virksomhederne adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for og sikrer de unge en billet til arbejdsmarkedet.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg har arbejdet med vækst og udvikling i Syd- og Sønderjylland de sidste 15 år. Derfor kender jeg de udfordringer, vi står overfor, men også de muligheder, der byder sig. Samtidig har jeg gennem mine ti år i kommunalpolitik i Sønderborg et indgående kendskab til de styrker vores landsdel har. Fx skal vi i langt højere grad udnytte de muligheder, der ligger i det grænseoverskridende samarbejde – både indenfor sundhed, uddannelse og erhvervsudvikling. Jeg stiller op til folketinget, fordi jeg tror på, at Syd- og Sønderjylland har et stort potentiale, der skal udvikles i stedet for afvikles. Det aktive medborgerskab gælder også politikere – og vi skal tage ansvar for og engagere os i det lokalområde, vi er en del af. Min fornemste opgave er at skabe perspektiver for min landsdel.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Radikale Venstre får ofte skudt i skoen, at det er et storbyparti, der primært interesserer sig for hovedstadsområdet. Det vil jeg gerne gøre op med. For værdier som frihed, frisind og fællesskab er ligeså vigtige her i Syd- og Sønderjylland som på Østerbro i København. Samtidig synes jeg, der er brug for, at man som politiker er klar til at stå på mål for sit lokalområde og sin landsdel. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Derudover er jeg særligt optaget af, at vi de kommende år finder nogle holdbare løsninger inden for den grønne omstilling. Her er bæredygtighed og social ansvarlighed nøgleord – og afgørende for, at vi kan aflevere en ordentlig klode til vores børn. For en grøn fremtid er et fælles ansvar.