Susanne Mathisen – inviteret til 1. Maj


Den lokale folketingskandidat fra SF Susanne Mathisen, var idag inviteret til at holde 1.Maj tale på markedsrestaurationen ved Brørup marked. LO Kommuneudvalget havde inviteret til 1.Maj møde med stort morgen bord fra 7-9. hvor rigtig rigtig mange mennesker mødte op til veldækkede borde med røde servietter og røde roser.

Susanne Mathisens har herunder sendt hendes tale til BillundOnline

1. maj er altid en vigtig dag. Det er den for alle, der gerne vil investere i mennesker, og som sætter pris på fællesskab, på solidaritet, på ligeværd og på menneskelighed.
I år er 1. maj særlig vigtig.
Vi står jo over for et Folketingsvalg. Det vil afgøre, hvilke værdier vort samfund skal bygge videre på i de kommende år.
Skal der satses mere på de mennesker, der hver dag holder Danmark i gang og gør en indsats for at vort samfund fungerer? Eller er det fidusmagere, spekulanter og kapitalfonde, der skal have lov at boltre sig?

Den allervigtigste opgave for Folketinget lige nu, er at få ryddet op i det dagpengerod, som de borgerlige skabte før sidste valg.
Det er ikke i orden, at tusindvis af lønmodtagere har mistet retten til dagpenge. De har levet i stor usikkerhed. Og der lige nu afhængige af midlertidige nødløsninger for at kunne opretholde en bare nogenlunde økonomisk situation.hver eneste dag kæmper mennesker i vores samfund for at overleve i en hverdag hvor partneren pludselig skal forsørge alene fordi man heller ikke er berettiget til kontanthjælp, det gåt feks hårdt ud over børnene i de familier, vi kan bare ikke være det bekendt.

Der er nedsat en dagpengekommission. Men kan det virkelig passe, at et flertal i Folketinget ser og hører så dårligt, at de ikke har observeret at den borgerlige dagpengereform er en klar ommer? At den er helt uanstændig, og ikke hører hjemme i et samfund som vores? Vi ønsker at genoptjeningsperioden halveres , og dagpenge perioden forlænges.
Så se dog at komme i gang med at få den lavet om!

De mest yderligtgående borgerlige partier drømmer om et Ryan-air samfund, hvor enhver er sin egen lykkes smed, hvor virksomhedsejerne får frit spil til at bekæmpe fagforeninger med næb og klør, – og hvor fanden tager de sidste.
Men det er ikke et menneskeværdigt samfund. Det er ikke sådan et samfund vi vil have.
Nej, vi skal passe godt på det velfærdssamfund, som vi gennem generationer har bygget op. Den danske model på arbejdsmarkedet skal ikke nedgøres og bekæmpes. Den skal værnes og udbygges. Den er til gavn og glæde for os alle. Også virksomhedsejerne, der er afhængige af god, stabil og loyal arbejdskraft.
………..
Piet Hein lavede mange dejlige gruk.
Et af dem handler om pessimister. Det lyder sådan:
”Pessimister er dog de mærkeligste tåber.
De tror på det modsatte af, hvad de håber.
De optimister som livet beror på,
er dem der tør håbe på noget, de tror på”.
Jeg har det sådan, at jeg ikke kan lade være med at tænke på det her gruk når jeg hører pessimistiske borgerlige politikere udtale sig om dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og andre udsatte grupper i vores samfund. Skal vi tro den borgerlige lejr, så går det ”rææææn gal”, hvis ikke folk på dagpenge og kontanthjælp bliver presset. De skal have lagt maksimalt pres. De skal sættes ned i ydelse. Deres livsvilkår skal forringes – for ellers kan de ikke motiveres til at bestille noget – det er da en underlig tankegang .

Mærkeligt nok lyder det helt, helt anderledes, når vilkårene for virksomhedsejere og selskaber skal reguleres. Så går det sandelig ikke at stille krav. Nej det går slet ikke, for så kunne de jo finde på at flygte ud af landet, eller det der er værre. Nej, så står den slet ikke på pisk. Den står på spandevis af gulerødder.

DET er noget der virker, mener de borgerlige. Altså det der med gulerødder. Men kun for samfundets top. Når det gælder de mest udsatte så hjælper gulerødder ikke det mindste. Det medfører vist kun slendrian og uansvarlighed.

Den kampagne som Venstre den seneste tid har kørt mod de mest udsatte i vores samfund, er ikke i orden. Der er ingen – ingen – der har bedt om at blive arbejdsløse eller komme på kontanthjælp. Så lad dog være med at skabe had og misundelse over for folk, der i forvejen har det mere end svært.
Der kommer ikke noget som helst godt ud af at tvinge folk til at tage dårligt betalt arbejde. Og der kommer da slet ikke flere nye arbejdspladser ud af det.
Vi skal ikke have et Ryan-air arbejdsmarked, med stadig ringere løn- og arbejdsforhold.

Vi har i rigtig mange år opkrævet moms af dagligvarer. – Men spekulanters handel med værdipapirer er der ingen afgift på.
Står det til de borgerlige og Lars Lykke, så bliver spekulanternes handel med værdipapirer også fremover friholdt for afgifter. Finansskat er ikke noget som en borgerlig regering vil arbejde med. Det skal fortsat være gratis at spekulere for at tjene arbejdsfri millioner, mens der skal betales moms af mælk, brød og kartofter.

Nu er det ikke sådan at SF vil jagte kapitalister og børsspekulanter året rundt, men vi har nu den holdning, at arbejdsfrie indtægter skal være med til at bidrage mere til samfundet end tilfældet er i dag.De bidrag skal vi bruge til at investere i mennesker. Det er trods alt mennesker, der får samfundet til at fungere og sørger for at vi kan udvikle vores velfærdssamfund. Og aller vigtigst er det, at vi giver de yngste mennesker – altså børnene – de bedst mulige vilkår. Det er dem, der skal overtage det samfund vi har i dag, og det er både i de voksnes og børnenes interesser, at vi giver børnene gode vilkår overalt, hvor det er muligt. Der skal flere pædagoger i børnehaverne og vuggestuerne, og flere lærere i klasserne.
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg håber at vi efter det Folketingsvalg, som kommer i løbet af året, får en regering, som bygger på fællesskab,
på solidaritet, på ligeværd og på menneskelighed.

Skal vi have det, skal den være rød.
God 1. maj til jer alle.