Læserbrev: “Ressourcemodel” skal ses i sammenhæng med “Kvalitet i dagtilbud”

Vi har et stort ønske om at styrke og udvikle kvaliteten og læringsmiljøet i vore daginstitutioner ved både at øge personaleressourcerne samt tilbyde forældre en mere fleksibel åbningstid og flere valgmuligheder af moduler. For Venstre er det vigtigt, at begge målsætninger tilgodeses med den nye model. ”Ressourcetildelingsmodellen” skal derfor også ses i sammenhæng med ”Kvalitet […]

Læserbrev: En forringelse af normeringerne

Når jeg snakker med ansatte i vores daginstitutioner fortæller de enstemmigt, at de er pressede grundet de lave normeringer i Billund Kommune. Dette understøttes af tallene, der ganske rigtigt viser, at Billund Kommune har en lav normering. Derfor er det meget uheldigt, at en ny ressourcetildelingsmodel til daginstitutionerne blev godkendt på tirsdagens børne/kultur udvalgs møde. […]

LÆSERBREV: Er forældrene garanteret bedre normeringer?

Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune har netop sendt en ny tildelingsmodel for daginstitutioner i høring. Fremover skal forældrene i Billund Kommune kunne vælge mellem fem forskellige pasningsmoduler (fx 48, 48+5, 40, 32 eller 25 timer) i daginstitutionen. Kort sagt får forældrene en mere fleksibel ordning, men det centrale spørgsmål er, hvordan den nye ordning […]

Billund ligger 22 pct under gennemsnitsnormeringen

En ny rapport fra Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning – kaldet KORA – sender bundkarakterer til Billund kommune, når det gælder normeringer på dagtilbudsområdet. I analysen – der dog baserer sig på tal fra 2014 – har Billund kommune et normeringsindex på 77,7 – altså 22,3 pct under gennemsnitskommunen. Det svarer til, at […]